Uitvoering basiszorgverzekering verloopt stroef

Het is niet allemaal koek en ei met de in juli 2013 ingevoerde basiszorgverzekering. Parlementariër Asiskoemar Gajadien van de VHP zegt dat de opgenomen limieten voor bijvoorbeeld nierdialyses voor problemen zorgen. De Nationale Assemblee (DNA heeft gistermiddag een aanvang gemaakt met de behandeling van de Wet Nationale Basiszorgverzekering. Met de inwerkingtreding van deze wet zal voor alle ingezetenen een verplichte basiszorgverzekering ingevoerd worden, met het doel optimale basiszorgvoorzieningen toegankelijk te maken.
Gajadien zegt op dit moment geen waardeoordeel te willen geven over fase 1, die het vorig jaar is ingegaan. Hij wijst er echter op dat patiënten die dringende hulp behoeven, gedupeerd worden. In het verzekeringspakket worden nierdialyses tot een bedrag van maximaal SRD 15.000 per jaar toegestaan.
Patiënten die boven dat bedrag komen te zitten, zijn aangewezen op de Staat. Daarvoor hadden de mensen een geneeskundige kaart, maar nu zijn ze afhankelijk van ontheffingen van de Raad van Ministers en dat proces verloopt stroef. Gajadien vindt dit een vrij ernstige zaak en roept de regering op om de ontheffingen op tijd in orde te maken.
SM

error: Kopiëren mag niet!