Medische Zending stopt distributie babyvoeding binnenland

2Medische Zending stopt distributie babyvoeding binnenland.1Ruth Wijdenbosch van de NF-fractie zegt dat de Medische Zending gestopt is met de distributie van babyvoeding naar het binnenland. De parlementariër uitte donderdagmiddag vóór aanvang van de behandeling van de Ontwerpwet Basiszorgverzekering in DNA haar misnoegen hierover.
Wijdenbosch is bezorgd. Uit informatie blijkt dat een blik babymelk in het district Brokopondo SRD 19, 50 bedraagt, in het verre binnenland is dat boven de SRD 20. Het lid wenste van de regering te weten wat er precies aan de hand is. Parlementsvoorzitter Jenny Geerlings-Simons deed een dringend beroep op de regering en het ministerie van Volksgezondheid om in een programma duidelijk te maken welke kinderen kunstvoeding moeten krijgen. Als arts zegt Simons geen voorstander te zijn van kunstvoeding. Toch vindt ze dat de regering niet abrupt kan overgaan tot stopzetting van de gesubsidieerde kunstvoeding.
Moeders raken in paniek, omdat plotseling de voorziening wegvalt. Simons benadrukt dat moedermelk de beste voeding is voor de baby. Voor moeders die werken, dienen er speciale voorzieningen getroffen te worden. Moeders moeten duidelijk voorgelicht worden dat in de 1ste zes maanden zij borstvoeding moeten geven aan hun baby. Dit kan eventueel aangevuld worden met kunstvoeding waar dat noodzakelijk is.
Minister Blokland zal natrekken
Simons: “het doet mij pijn om aan te horen dat mensen in het verre binnenland denken dat zij hun kinderen kunstvoeding moeten geven. In condities waar er geen water uit de kraan komt, maakt kunstvoeding kinderen dood”. Wijdenbosch wees erop dat er moeders zijn die vanwege diverse redenen geen borstvoeding kunnen geven. Deze moeders worden gedupeerd door de maatregel. Minister Michel Blokland van Volksgezondheid is er niet van op de hoogte dat de Medische Zending is gestopt met de distributie van babyvoeding in het binnenland. Hij beloofde dat te zullen natrekken.
Al enige tijd zijn er problemen met de distributie van babyvoeding. Het is de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) die belast is met de distributie hiervan, maar vanwege achterstallige betalingen kwam de distributie in problemen. Daarnaast kwam de vicepresident met de abrupte beslissing dat de subsidie op babymelk afgeschaft zou worden per 1 april. Na alle onrust in de samenleving heeft president Desi Bouterse deze maatregel teruggedraaid, echter verloopt de bevoorrading nog steeds stroef. In mei schreef de Medische Zending Primary Health Care (MZ) een brandbrief naar het ministerie van Volksgezondheid. De MZ gaf aan door haar voorraad blikvoeding heen te zijn en niet meer via haar 56 klinieken te kunnen distribueren. Er heerst een schaarste aan gesubsidieerde babyvoeding in het binnenland.
SM

error: Kopiëren mag niet!