‘Ideologie moet boven politiek gewin’

Roy Bikharie, voorzitter van de Progressief Verheffende Partij( PVP), zegt dat het heel belangrijk is vanuit welke invalshoek zaken bekeken worden in de politiek. ‘Als je als politieke partij streeft naar macht, dan doe je mee met de oude politiek. Als het jou gaat om winstbejag dan sluit je, je aan bij een partij, omdat je daar een grotere kans hebt om in het machtscentrum te geraken. Als je echter de politiek ingaat om idealen na te streven, dan is winnen niet jouw drijfveer, maar richt jij je meer op het helpen op gang brengen van een bewustwordingsproces bij de Surinaamse kiezers met het oog op een beter Suriname en uiteindelijk een betere wereld.’
Bikharie zegt te geloven in ‘dharma’ en ‘karma’. “In het leven moet je goed doen. Niet om iets terug te verwachten, dus ook geen politieke macht, maar omdat het goed is. Als je als mens geen idealen meer nastreeft, waarvoor leef je dan¬¬?” PVP blijft volgens Bikharie daarom een op zichzelf staande partij die hoopt iedereen maar vooral vrouwen, armen en ook de binnenlandbewoners te bereiken. De politieke geschiedenis van Suriname is er altijd op gericht geweest om zoveel mogelijk politieke macht te behalen. Partijen gooien waarden en normen overboord en gaan samenwerkingsverbanden aan met partijen waar zij niet dezelfde ideologieën mee delen. Politiek gewin is dan ondergeschikt gemaakt aan ideologie.
‘De Surinaamse kiezers zijn zo gewoon geraakt aan deze wijze van politiek bedrijven, dat zij het haast als normaal zijn gaan beschouwen. Het beoordelingscriterium van waarden en normen lijkt te zijn weggevallen. Het Surinaamse volk is in de war en weet niet op basis waarvan zij een keus moet maken bij de komende verkiezingen.’
‘Daarom is de tijd nu juist rijp voor nieuwe partijen om te laten zien wat het verschil is tussen hen en andere partijen. Vanwege de huidige politieke constellatie is het de juiste tijd voor kleine politieke partijen om zich te onderscheiden. De kiezer moet weer idealen nastreven en gaan geloven dat corruptie te bestrijden is.’ De PVP-voorman zegt verder dat de geestelijke slavernij in Suriname moet worden afgeschaft. ‘Mensen moeten zichzelf niet tot politieke slaven maken en zich niet opstellen als willoze kuddedieren.’ Hetgeen de afgelopen jaren in de politiek gaande is, noemt Bikharie ‘een geciviliseerde vorm van slavernij’. ‘Het aanbidden van politieke leiders moet ophouden, want het is niet zo dat een mens meer is dan een andere.’

error: Kopiëren mag niet!