Vishnudatt: ‘VHP is mijn enige politieke rivaal’

1Theo5Bij de opening van het NDP-informatiecentrum te Kwatta benadrukte parlementariër Theo Vishnudatt dat er een groot verschil is tussen de NPS/VHP en de NDP. Hij benadrukte verder dat de NDP, de partij van de progressieven is. Tijdens zijn toespraak ging hij in op de vele verworvenheden van de NDP in tijden waar zij regeermacht hebben gehad. Volgens hem heeft deze regering daadkracht getoond om te komen tot een ziektekostenverzekering voor personen tussen 0 en 16 jaar en 60 plussers. Hij benadrukte dat er ook al een conceptwet in behandeling is, die de ziektekosten van personen tussen 17 en 59 jaar moet regelen. De voorgestelde AZV, die in de periode van de regering Venetiaan ter sprake was, sneuvelde volgens hem reeds bij de Raad van Ministers (RvM).
Het Staatsziekenfonds, de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV), de Henar brug en Staatsolie zijn enkele van de vele verworvenheden die onder regeringen met een NDP-signatuur zijn gerealiseerd. Hij hield de aanwezigen ook voor dat er een conceptwet minimumuurloon en een wet algemeen pensioen in behandeling is bij het parlement. Hij verzekerde hen ook dat deze wetten in deze regeerperiode nog zullen worden aangenomen. Met de goedkeuring van deze wetten zal ook de kwaliteit van het leven van de Surinamers voorwaarts gaan. Hij merkte op dat de NDP bij de verkiezingen van 2010, alleen in het ressort Kwatta de verkiezingen had gewonnen. Deze keer wil hij met inspanning van een ieder de overwinning in alle 6 andere ressorten in het district Wanica. ‘Mijn enige politieke rivaal is de VHP’, zei Vishnudatt in het Sranan. ‘En if i wan nak ing, dan i mus nak ing in Wanica, want lek drape na Wanica en ati de’, benadrukte Vishnudatt.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!