Stuurse opstelling dc Sondrejoe naar minister Belfort toe

Behandeling van DC naar minister Belfort toe.1Bij zijn bezoek aan het district Marowijne is minister Belfort van het ministerie van Justitie en Politie incorrect bejegend door districtscommissaris (dc) Theodorus Sondrejoe. Het bezoek van Belfort aan Albina had als doel om te inventariseren wat de knelpunten zijn in het district en om inlichting en informatie hierover in te winnen. Voor de zaken die de minister voorstelde om voor het district te regelen, stelde de dc Sondrejoe zich gemoedwillig op, echter voor de zaken die de dc behoort te regelen, ontstond bij elk aangegeven punt een discussie, waarbij Sondrejoe niet aan het gevraagde wilde voldoen. Zo werd er in Galibi aangegeven dat de Inheemsen van de twee dorpen, Christiaankondre en Langamankondre, moeite hadden om hun boten op Albina aan te leggen.
Door de plaatselijke bewoners van Albina wordt er geen ruimte gemaakt voor de Inheemsen, die zich als tweederangs burgers behandeld voelen. Hierdoor ontstaan er wrijvingen. Aangezien Galibi een toeristenoord is, raken zulke wrijvingen in het hart van de toeristische organisatie. De bezoekers van het land mogen namelijk niet merken dat er wrijvingen zijn, maar wanneer deze worden uitgelokt kan dit enorm nadelig zijn voor de toeristische onderneming. En op Albina ondervinden toeristen al hinder van de plaatselijke bevolking. Taxi’s staan de hele dag bij de kade te hosselen om naar de stad te rijden. Voor veel toeristen is dit een hinderlijke aangelegenheid. Toeristen zijn mondig genoeg om hun eigen vervoer te regelen en willen niet opgedrongen worden dat ze naar de stad moeten met een bepaalde chauffeur.
Voor deze taxi’s verzon Sondrejoe allerlei excuses om het gedrag te rechtvaardigen. Hij liet weten dat het moeilijk is om op Albina 2 meter ruimte te maken voor de boten van de Inheemsen. ‘Nu vragen ze een plek, maar er zijn zoveel boten op Albina bijgekomen de laatste jaren, dat voor hun boten bijna geen plaats meer is’, liet Sondrejoe weten aan de minister, die moest omgaan met een dc die niet in uniform was komen opdagen.
Geen vlag en geen uniform
Het niet dragen van een uniform zou voor Belfort een reden kunnen doen om bij zijn collega minister zijn beklag te doen over het gedrag van Sondrejoe. Voor elk officieel bezoek worden er protocollen opgesteld. Omdat het een officieel bezoek is, wordt er van beide kanten uit gewerkt naar een samenwerking en wederzijds respect. Het niet dragen van een uniform op een werkbezoek van Belfort, kan aangemerkt worden als disrespectvol, reden te meer omdat er vanuit het ministerie gevraagd was om te zorgen voor de Surinaamse vlag. Natuurlijk had het ministerie zijn eigen vlag mee kunnen nemen, maar er was expliciet om gevraagd, dus zou het wel netjes van Sondrejoe zijn om ervoor te zorgen dat er tenminste een vlag aanwezig was op zijn werkplek. Dit was dus niet het geval.
Verder gaven de Inheemsen aan dat ze graag zien dat er een steiger gebouwd wordt. Hierdoor hoeven de bezoekers aan het dorp, niet elke keer met hun voeten in het water te gaan staan. De golfslag is erg sterk op de Marowijnerivier en wanneer men tot de knieën in het water moet staan, wordt men door een golfslag nat tot op het middel. Het is dus een reële vraag dat men om een steiger vraagt. Om deze te laten komen, is er een dc nodig die hiervoor financiën weet los te krijgen en van wie men kan verwachten dat hij zich inzet voor de gemeenschap.

error: Kopiëren mag niet!