'Kari Yu!' gaat voor betere toekomst Surinaamse jongeren

2kari YuAfgelopen week werd door de Suriname America Alumni Association (SAAA) en de Amerikaanse ambassade een presentatie gehouden over het ‘Kari Yu!’ programma. Tijdens deze presentatie heeft Lilian Wiebers, directeur van ‘Kari Yu!’, het doel en de werkzaamheden van het Usaid Suriname Youth Development and Juvenile Justice Program uiteen gezet. ‘Dit programma werd in 2013 opgezet door de Pan American Development Foundation (PADF)’, vertelt Wiebers. De PADF implementeert met fondsen van de United States Agency for International Development (Usaid) het: ‘USAID Suriname Youth Development and Juvenile Justice Program,’ ook bekend als ‘Kari Yu!’. ‘Dit programma heeft helemaal te maken met jeugdontwikkeling en is een roep vanuit jongeren naar de gemeenschap toe om hun een betere toekomst te geven’, aldus directeur Wiebers. Tijdens deze presentatie zijn enkele aandachtspunten naar voren gebracht. Een belangrijk aandachtspunt was namelijk hoe de Surinaamse jongeren die reeds in aanraking zijn gekomen met justitie, een kans te geven binnen de ondernemingssector. Het is zo dat de jongeren die eenmaal in aanraking komen met justitie, voor altijd gestigmatiseerd worden. Wiebers gaf aan dat er op dit moment ontzettend veel wordt verzuimd door jongeren. ‘Jongeren die laat aankomen op school durven niet om een laatbriefje te gaan halen’, vertelt zij. Dit soort zaken verdienen aandacht. Ook wil ‘Kari Yu!’, voor jongeren die in aanraking zijn gekomen met justitie, samenwerken met het resocialisatieplan van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol). Met zijn resocialisatieplan wil Jospol overgaan van een detentiecentrum naar een correctiecentum, waarbij aan gedetineerden een kans wordt gegeven om zich te corrigeren.
Het ‘Kari Yu!’ programma heeft twee doelen. Het eerste doel is namelijk het verbeteren van de toegang tot werkgelegenheid en beroepsonderwijs voor risicojongeren, vroegtijdige schoolverlaters en jongeren die in aanraking zijn gekomen met de jusitie in de leeftijdsklasse van 15-24 jaar. Een ander doel is het ondersteunen en versterken van het jeugdstrafrechtelijk systeem om beter in te spelen op de resocialisatiebehoeften van jeugddelinquenten in Suriname. De PADF werkt met de Surinaamse overheid, de private sector en het maatschappelijk middenveld om verbeterde marktgedreven trainingen, arbeidsbemiddeling en follow-up diensten aan jongeren te bieden. PADF heeft memorandums of understanding getekend met het ministerie van Sport- en Jeugdzaken, Onderwijs en Volksontwikkeling, Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu en Justitie en Politie. Kari Yu! biedt technische assistentie aan deze overheidsministeries in de vorm van capaciteitsversterking en strategische planning. De initiatieven van het programma beogen duurzaamheid door te investeren in de capaciteit van de lokale partners. Het Kari Yu! programma wordt ondersteunt door een Technische Advies Commissie (TAC) die bestaat uit toegewijde leden van de verschillende sectoren die de ervaring en de deskundigheid bezitten in hun respectievelijke werkgebieden. De commissie heeft een sterke vertegenwoordiging vanuit de private sector gelet op het doel om jongeren in banen te plaatsen. De TAC dient als adviesorgaan om ten eerste een netwerk op te bouwen om de betrokkenheid van jongeren bij economische aangelegenheden te stimuleren en om te zorgen voor werkgelegenheid voor jongeren middels het bekrachtigen van trainingscurricula en het identificeren van stage- en arbeidsplaatsen en ten tweede de strategische interventies van het Kari Yu! en Aganar programma te monitoren.
Farzana Abdoel

error: Kopiëren mag niet!