EBS neemt te weinig verantwoordelijkheid voor duperen consument

Na de grote stroomstoring van afgelopen weekend waren er in de dagen daarna nog steeds momenten waarop de stroom uitviel, echter voor kortere periodes. “Onze k..o apparatuur gaat er aan!!!”, aldus een boze buurtbewoner. “Wie gaat opdraaien voor de kosten ervan?! Ik heb al eerder een nieuwe koelkast moeten kopen door deze grappen van de EBS!”, vult een andere aan. De gemeenschap ergert zich dus en vraagt hoe vaak zij nog uit eigen zak moeten opdraaien voor de kosten die worden veroorzaakt door de veelvuldige onderbrekingen in de energielevering van de EBS. De afdeling Consumentenzaken van het ministerie van Handel en Industrie probeert al een tijdlang inzicht te krijgen in het aantal klachten dat gemiddeld binnenkomt bij en over de EBS. “Dat lukt helaas niet. Het is heel moeilijk een reactie hierover te krijgen vanuit de EBS”, aldus Daniëlla Sumter, hoofd van de afdeling Consumentenzaken.
Welke klachten bereiken EBS en hoe lossen ze deze op?
“Onlangs is de EBS wel geweest op het ministerie van HI, om te praten over de gasprijzen. Toen pas hebben zij gereageerd op onze uitnodiging om met ze te praten over de stroomstoringen”, aldus Sumter. De afdeling Consumentenzaken heeft een duidelijke mening over het staatsbedrijf. “We vinden dat ze heel weinig verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop zaken afgehandeld worden bij de stroomstoring, dus wanneer consumenten last ondervinden van hun producten.” Volgens Sumter moet de EBS daar transparanter in zijn. “We willen graag weten welke klachten ze bereiken en hoe die klachten dan worden opgelost.” Maar zolang de consumentenwetgeving niet is goedgekeurd, is Consumentenzaken afhankelijk van de informatie die aan hen verstrekt wordt door de EBS. Goedkeuring van deze wet zou onder andere inhouden dat het energiebedrijf verplicht kan worden om de nodige informatie te verstrekken.
Wees secuur bij invullen schadeclaim
Consumentenzaken is dus al enige tijd bezig met het vraagstuk ‘apparaten die zijn doorgeslagen als gevolg van een stroomstoring’. “We proberen met ze te praten over deze klachten die ons bereikt hebben. We zijn er al een tijdlang van op de hoogte, maar het is gewoon heel moeilijk om de directie van de EBS te pakken te krijgen. We vechten er dus ook mee…”, aldus Sumter. Op de website van het energiebedrijf is een schadeclaimformulier te vinden dat men in kan vullen in een poging om gemaakte kosten vergoed te krijgen. Consumentenzaken probeert de gemeenschap ook hierin te begeleiden. “Bij bedrijven als EBS zijn er speciale voorwaarden om zo een claim in te dienen. Als er een verkeerde datum of zelfs tijdstip staat aangegeven, dan wordt het al afgewezen. Indien men een claim wilt gaan indienen moet men dus goed letten op de details van bijvoorbeeld de schommelingen in de energielevering of de uitval.”
Kopie van klacht naar Consumentenzaken
Aan de personen die een klacht gaan indienen bij het energiebedrijf wordt gevraagd een kopie hiervan te sturen naar de afdeling Consumentenzaken. “We willen gewoon op de hoogte zijn van welke zaken er allemaal spelen.” Consumentenzaken wil zo spoedig mogelijk praten met EBS. “We willen weten hoe ze denken de consumenten tegemoet te komen.” De situatie met de opgelapte transformator kan tot wel een jaar gaan duren. “We willen ook weten hoe ze het zullen gaan aanpakken om de overlast voor de gemeenschap te minimaliseren. Daarnaast willen wij dat ze de mensen, middels infomercials, aangeven wat de beste aanpak is ten aanzien hiervan, wat de veiligheidsmaatregelen zijn die ze kunnen treffen zodat ze min mogelijk last hebben.”
Wij vechten voor de consument
Dat de EBS de prijzen wil verhogen is ook al bekend bij Consumentenzaken. “Dat is iets wat al jaren speelt. Er zijn wat zaken op financieel gebied die niet zo goed lopen wat betreft de prijs van stroom. Wanneer men de prijzen wil verhogen, zal dat moeten gebeuren in afstemming met de leiding van het ministerie van Handel en Industrie, het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en de EBS. Dit is iets waar namelijk veel meer bij komt kijken. In de wetgeving hebben wij opgenomen dat wanneer er prijsaanpassingen zullen plaatsvinden bij nutsbedrijven er altijd iemand van consumentenzaken binnen die commissie wordt geplaatst. Dat is alleen maar om ervoor te zorgen dat de consument niet benadeeld wordt. Daar vechten wij momenteel voor.”
Waar legt het bedrijf zijn prioriteiten?
Momenteel is de EBS bezig met wat zaken die niet direct ten behoeve zijn van de energievoorziening naar de gemeenschap. Zo wordt het Louis Doedelplein verfraaid, is het eigen terrein aan de Saramaccastraat voorzien van tientallen groengeverfde sierpalen en is het ook nog een sponsor van de STVS ten behoeve van het WK. Echter is er geen geld uitgegeven aan zaken die de huidige situatie hadden kunnen voorkomen. Dat terwijl het bedrijf jaarlijks een subsidie van bijna 100 miljoen SRD ontvangt. Er lijkt een beleid te zijn met een heel andere focus dan stroom leveren aan de gemeenschap. Waar legt het bedrijf haar prioriteiten?
Consument mag niet dupe zijn van beleid
“Ten aanzien van het beleid van de EBS en hoe zij dat uitvoeren, daar hebben wij geen zeggenschap over. Wij kunnen alleen invloed uitoefenen op het aspect van de prijsvaststelling en de manier waarop zij klachten afhandelen.” Volgens Sumter is het echter zo dat de president, de vicepresident of de minister van Natuurlijke Hulpbronnen direct inspraak kunnen hebben op het beleid van de EBS. “Ik vraag me wel af in hoeverre zij op de hoogte zijn van deze uitgaven. Elk bedrijf heeft een bepaalde verantwoordelijkheid waarbij zij moeten weten hoe zij het geld uitgeven en welk beleid zij voeren. Anderen mogen daar echter niet de dupe van worden.”
Christio Wijnhard

error: Kopiëren mag niet!