Bewoners Kewalbansingweg klagen over wateroverlast

3 John Neral bewoner Kewalbansingweg.3Bewoners van de Kewalbansingweg, een zijstraat van de Nieuw Weergevondenweg, zijn de situatie al beu. Een van de bewoners heeft tegenover de krant aangegeven al maanden onder water te zitten. Hij gaf aan ook vaker te hebben gebeld naar het ministerie van Openbare Werken, maar zonder enig resultaat. ‘Het water vertoont een groene vieze kleur en als het regent komt het tot bij het balkon’, aldus de bewoner.
De bewoner gaf aan dat dit allemaal te maken heeft met kokers die niet goed zijn geplaatst door een buurtbewoner, die een appartementencomplex heeft opgezet in de weg. De weg is een zandweg en bij regen loost het water al het zand mee, waardoor er verstoppingen ontstaan. Volgens het ministerie van Openbare Werken afdeling Voorlichting en Documentatie worden de klachten doorgestuurd naar de desbetreffende afdelingen. ‘Vaak genoeg worden de problemen opgelost, maar wat het probleem van de bewoners in deze betreft, weet ik niet waaraan het heeft gelegen dat het nog niet is aangepakt.’
In gevallen waarbij mensen hun klachten deponeren bij het ministerie worden er veldonderzoekingen verricht, en als blijkt dat er daadwerkelijk een probleem zich voordoet wordt er een offerte opgemaakt en doorgestuurd voor goedkeuring, zodat de nodige maatregelen getroffen kunnen worden, aldus een medewerker van de afdeling Openlozing van het ministerie van Openbare Werken.

error: Kopiëren mag niet!