Arbeiders meubelbedrijf meer dan 10 jaren misbruikt

Meer dan 10 arbeiders van een meubelbedrijf aan de Mr. P. Chandisawweg te Uitkijk in het district Saramacca zouden zeker 10 jaren zijn misbruikt. Deze arbeiders, die in dienst waren van de dienst Milieubeheer, thans het directoraat Openbaar Groen, zouden zonder enige betaling arbeid hebben verricht voor de eigenaar van het bedrijf. De eigenaar zou een leidinggevende functie hebben bij Milieubeheer.
De arbeiders hebben recent een schrijven gericht naar De Nationale Assemblee, waarin zij het verzoek doen voor een grondig onderzoek en het treffen van maatregelen tegen de bedoelde leidinggevende. Ook zou er een schrijven gericht zijn naar de procureur-generaal voor het plegen van een gerechtelijk onderzoek.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!