Directeur Van Geenen: ‘Late uitkering brandstofsubsidie niet aan regering te wijten’

Het directoraat Algemene Zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken is belast met het uitkeren van brandstofsubsidie voor de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO). De directeur Algemene Zaken, L. van Geenen, vertelt aan Dagblad Suriname dat de achterstand in het storten van subsidiegelden niet aan het ministerie te wijten is. Het uitkeren van subsidiegelden is een overheidstaak, maar deze taak wordt aan de PLO toegewezen. Dit, omdat de kosten anders te hoog zouden zijn en het volk ervoor zou moeten opdraaien. De storting zelf geschiedt nadat de PLO een verantwoording van de vorige uitbetaling heeft afgelegd. ‘De PLO moet eerst een verantwoordingsstaat afleggen, waarbij zij moet aangeven wat de kosten zijn’, vertelt Van Geenen. ‘Bij de volgende ronde moeten ze weer een verslag maken van wat ze met het geld hebben gedaan en de kosten aangeven.’ De verantwoordingsstaat is een controlemechanisme voor de overheid om na te gaan wat er met het geld gebeurt.
Wachttijd verantwoordingstaat te lang
Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt het bedrag, op grond van de verantwoordingsstaat, betaalbaar en het ministerie van Financiën stelt het bedrag beschikbaar. Van Geenen geeft aan dat het erg lang duurt voordat het directoraat Algemene Zaken een verantwoordingsstaat van de PLO ontvangt. ‘Dat heb ik nodig om tot de volgende betaling over te gaan toch.’ Dat duurt soms een hele tijd en als je het hebt gehad, moet je het soms terugsturen voor correcties’, aldus de directeur van Algemene Zaken. De duur hangt af van de bushoudersbond. ‘Wij houden het echt niet drie maanden. Als we de staat eenmaal ingediend krijgen, dan duurt het minstens twee weken voordat het geld betaalbaar wordt gesteld. De verantwoordingsstaat voor de volgende betaling heb ik pas de vorige week van PLO ontvangen, nadat ik een aantal keren heb gebeld en gevraagd. De grootste stagnatie vindt door de PLO plaats’, benadrukt de directeur.
Dagblad Suriname kon geen reactie van de bushoudersbond krijgen. Vernomen wordt dat de voorzitter van de bond, John Mahadewsing, momenteel in het ziekenhuis ligt. Vandaar dat niet wordt bekendgemaakt wanneer het geld wordt uitgekeerd.
Farzana Abdoel

error: Kopiëren mag niet!