President stuurt brief naar Alcoa

De multinational Alcoa wil zo snel mogelijk weten wat het antwoord is van de Staat Suriname in de ontstane situatie van de bauxietsector. Gisteren vroeg de multinational naar een antwoord op de brief die ze op 29 mei naar de regering gestuurd heeft. Daarin is aangehaald dat de multinational zal vertrekken, mits de regering inkomt met een aantal subsidiemaatregelen. Minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen zei dat de president gisteren antwoord per brief heeft gegeven. Wat de inhoud ervan is, gaf hij echter niet prijs. De president kon geen antwoord geven, daar de bijzondere DNA-commissie en het presidentiële adviesteam meer tijd nodig hadden om de situatie te bestuderen. De partijen zijn nog steeds in beraad om met een nationaal gedragen oplossingsmodel te komen.
Suralco/Alcoa wil de aluinaardeproductie met een derde terugbrengen. Bouterse deelde het parlement onlangs mee dat ruim tweehonderd werknemers afgevloeid zullen worden. Dat zou eveneens gebeuren met zevenhonderd tot achthonderd personen die contractarbeid verrichten. De president gaf ook aan dat Suralco de overeenkomst met Boskalis, die zich bezig houdt met het mijnen van bauxiet, niet zal kunnen nakomen. Suriname moet in dit geval met US$ 40 miljoen inkomen, omdat het leveringscontract met dit bedrijf onder druk is komen te staan. Aan Suriname is gevraagd om de kosten te helpen dekken. Zo wil Suralco veel minder betalen voor de olie die zij geleverd krijgt. Verder is bekend geworden dat het nog 4.5 jaar zal duren om bauxiet te kunnen ontginnen uit het Nassau-gebied. Als op dezelfde manier doorgegaan wordt met verwerken van 1.1 miljoen ton aluinaarde per jaar, dan is de voorraad binnen anderhalf jaar op. Daarom zal de productie tussen juli en september naar een derde deel teruggebracht worden tot 360.000 ton per jaar. Volgens Paolucci heeft Suriname de hoogste productiekosten in de wereld om bauxiet tot aluinaarde te verwerken. Als oplossing voor het energievraagstuk heeft Alcoa de bouw van een elektriciteitscentrale die draait op gas of kolen voorgesteld. De kosten hiervan zijn echter US$ 600 miljoen.

error: Kopiëren mag niet!