Districtscommissaris Joeloemsing leert het niet af

Over 11 maanden en 13 dagen gaan de Surinaamse kiezers weer naar de stembus. De verkiezingskoorts is al begonnen. In dit artikel zal ik mij wederom richten op mijn geboortedistrict Nickerie. Berichten uit Nickerie hadden mij enkele maanden terug bereikt dat de districtscommissaris van Nickerie samen met andere NDP’ers politieke kernen opricht. In eerste instantie wilde ik dit verhaal niet geloven, maar de afgelopen dagen heb ik zelf via SBS-Paramaribo, kanaal 32, alles op de beeldbuis gevolgd. Meneer Joeloemsing zit aan de hoofdtafel met andere toppers. De kernen worden opgericht en meneer Joeloemsing loopt netjes langs de kernleden en geeft hen een stevige handdruk ter ondersteuning van hun installatie.
Laag moraal bij de “President van Nickerie”
Op woensdag 11 juni 2014 zat ik omstreeks 21.00 (negen uur ‘s avonds ) naar SBS-Paramaribo, kanaal 32, te kijken en zag de president van Nickerie op de beeldbuis het woord voeren. Hij was aan het woord te Wageningen. Deze “President van Nickerie” is een geboren fantast; een geboren dromer. Hij praat om het praten en vertelt over allerlei ontwikkelingen die volgens hem op komst zijn. Ik heb er geen enkele gehoord. Na een 15 minuten hoorde ik die “President van Nickerie” zeggen dat de ex-districtscommissaris, de heer Hardeo Ramadhin, condooms gooide op de hoofden van de wachters. Over de andere zaken ga ik geen aandacht besteden omdat ik dat als “joke” genomen heb van een dagdromer/psychoot. De “President van Nickerie” schaamt zich niet om zulke verzonnen verhalen op NDP-bijeenkomsten te vertellen en dat ook op de televisie te wijzen. Mijn gezin keek ook naar de televisie, terwijl deze “President” als een held zijn verhaal over de condooms vertelde en dat zag hij als een groot politiek succes voor de NDP. De districtscommissaris Joeloemsing zat aan de hoofdtafel en giechelde ook mee; de pastor lachte; de dikke buscontroleur (die nu de man is van het ziekenhuis) zat met gebogen hoofd te luisteren; de baas van OW.& V zat ook te genieten en mijn vriend Tjoekie keek een beetje vreemd op en zo kan ik mijn verhaal verder aanvullen. Niemand in de zaal durfde de “President van Nickerie” tot orde te roepen of hem te adviseren om niet op die tour door te gaan. Enkele vrouwen op de eerste rij lachten net als boerinnen die kiespijn hadden. Dat is de politieke cultuur van de Nationale Democratische Partij.
Joeloemsing, kom tot inkeer
De kiezers van 2014 leven niet meer in de Middeleeuwen (periode 500-1500 n Chr.) . Meneer Joeloemsing, als u niet tot inkeer komt, zullen de kiezers op 25 mei 2015 de politieke rekening aan uw partij presenteren. Voor alle duidelijkheid wil ik nogmaals benadrukken dat de districtcommissaris de vertegenwoordiger van de regering in zijn district is (instructie districtscommissaris, artikel 1). De districtscommissarissen worden al jaren door de politiek benoemd. Ook de toenmalige districtscommissarissen R.Doekhie, S.Doelahasori, A. Gitoroemasko, H. Ramadhin, H.Ramnewash, B.Shankar en L.Doebe zijn door de politiek benoemd, maar op het moment dat je benoemd bent, ben je districtscommissaris voor alle burgers van Nickerie. De districtscommissaris Joeloemsing die op 25 mei 2015 de verkiezingen in zijn district gaat leiden, moet nu geen argwaan opwekken bij de ruim 18.000 kiezers die op 25 mei 2015 hun stem gaan uitbrengen in Nickerie. Meneer Joeloemsing denkt dat de “President van Nickerie “ hem ook na 25 mei 2015 in bescherming gaat nemen. Kom tot inkeer en gedraag je als een districtscommissaris en niet als een propagandist van de NDP.
Advies aan de districtscommissaris
Advies inwinnen is geen schande, meneer de districtscommissaris van Nickerie. Ik wil de districtscommissaris van Nickerie adviseren om niet roomser te zijn dan de paus. U bent NDP’er. U bent door de NDP op deze hoge functie geplaatst. U moet ook rekening mee houden dat politieke macht erg vergankelijk is. U moet ook begrijpen dat wat vandaag oppositie is, morgen coalitie kan worden. U moet U niet laten beïnvloeden door de “President van Nickerie”. Uw collega’s Ramdhani van Coronie, Jiawan van Saramacca, Remy Pollack van Commewijne, Nerkust en Kasto van Paramaribo gedragen zich als districtscommissarissen van Suriname en niet als propagandisten van de NDP. Ik wil U tenslotte vragen om het ingezette pad van “kernen oprichten in Nickerie voor de NDP” vaarwel te zeggen en zich volledig in te zetten voor de ontwikkeling van het district Nickerie. Trekt U samen met de boerenorganisatie, de SPBA, op om de rijstbouw tot grotere hoogte te brengen. Zet U zich volledig in om de government take op diesel te laten verschaffen, waardoor de rijstboeren ook veel goedkoper kunnen produceren. Op jaarbasis krijgt de overheid alleen uit de rijstbouw ongeveer 19 miljoen SRD aan government take.
Districtscommissaris gaat de verkiezingen leiden
Commissaris Joeloemsingh, U moet alle voorbereidingen treffen om de verkiezingen in goede banen te leiden op 25 mei 2015. U moet als districtscommissaris uw paars hemd en uw paarse pet voorlopig in de klerenkast bewaren. De kiezers van Nickerie mogen geen seconde in uw kleur, uw handelen en uw objectiviteit twijfelen. U moet uw gezag als districtscommissaris (burgervader, burgemeester) niet te grabbel gooien en laat de “President van Nickerie” U niet nodeloos in problemen brengen. Op minister Betterson doe ik een dringend doch beleefd verzoek om de districtscommissaris Joeloemsing uit zijn machtsdronkenheid of beter gezegd uit zijn “droom” te helpen bevrijden.Hij ( Joeloemsing) moet niet denken dat na 25 mei 2015 het politieke klimaat hetzelfde zal blijven.
Hardeo Ramadhin

error: Kopiëren mag niet!