In memoriam: drs. Aroenkumar Goerdin (uroloog)

Op dinsdag 3 juni 2014 kreeg ik het droevige bericht dat drs. Aroenkoemar Goerdin (uroloog) ons op 57-jarige leeftijd voorgoed verlaten heeft. Je staat dan even stil en dan pas begint het tot je door te dringen hoe betrekkelijk het menselijke leven is. Over 100 jaren zal niemand van ons die nu op deze aardbol leeft, nog in leven zijn. De 7 miljard zielen zullen er niet meer zijn, maar de mens zal op deze aardbol nog blijven voortleven. Terwijl er bij de familie en naaste vrienden gerouwd wordt, wordt er op andere plaatsen feest gevierd. Ruim 300.000 gezinnen vieren dagelijks feest, omdat er gemiddeld 300.000 kinderen per dag op de aardbol geboren worden. Wij zeggen vaak dat elke dood een oorzaak heeft. Wij moeten ons hoofd buigen, omdat dat ons allen ook te wachten staat. Alleen de dag, de plaats, de datum, het tijdstip is ons niet bekend, gelukkig. Als ik zou weten dat ik over 5 jaren niet meer leef, zou het leven voor mij een hel worden.
De familie Goerdin is geen onbekende familie in de Nickeriaanse gemeenschap. Als kleine jongen bracht mijn moeder mij vaak naar de bekende winkels van de familie Goerdin in Nieuw Nickerie. De naam is mij altijd bij gebleven. In 1970 migreerde ik naar Paramaribo en ik heb ruim twee jaren in de Bechaniestraat en daarna in de Doergalaan gewoond. In de Bechaniestraat woonde de heer Chanderdew Goerdin (onderwijzer), de vader van de uroloog Goerdin. Als buurtbewoner ontstond er een hechte band en die band is ook na 44 jaren gebleven. Drs. Aroen Goerdin was toen een jongen van 13/14 jaar. De tijd is niet aan grenzen gebonden en gaat zo snel voorbij dat wij mensen vaak niet bij stil staan dat de jaren zo voorbij vliegen. In 2001 werd ik districtscommissaris van Nickerie. In hetzelfde jaar ontmoette ik dokter Goerdin, die ook te werk was gesteld als uroloog in het dokter Alwin L. Mungra Ziekenhuis (LMSZN). Ik woonde alleen en hij kwam regelmatig bij mij op bezoek en er werd over allerhande zaken gesproken. Ondanks zijn opleiding en leeftijd heeft hij de oude traditie van de Hindostaanse cultuur hoog in zijn vaandel gehouden.
Zoals eerder aangehaald was Aroenkoemar het oudste kind (zoon) van de onderwijzer Chanderdew Goerdin. De familie Chanderdew Goerdin had 6 kinderen (4 jongens en 2 meisjes). Aroenkoemar zag op 5 augustus 1956 het levenslicht. Na het Miranda Lyceum met succes afgerond te hebben (in 1974), kwam hij op de Medische Faculteit terecht en rondde in 1981, op 25-jarige leeftijd, zijn studie als arts af. Na 7 jaren in Suriname gewerkt te hebben als arts, vertrok hij in 1988 naar België (Gent) en studeerde in 1992 als uroloog af. Hij heeft in alle ziekenhuizen in Paramaribo gewerkt. In 2001 startte hij als uroloog in het Streekziekehuis in Nickerie en heeft zijn krachten tot eind 2013 aan dit ziekenhuis gegeven. Op verzoek van de districtscommissaris Hardeo Ramadhin heeft hij vaker gratis medische hulp gegeven aan sociaal zwakkeren. Hij zei altijd tegen mij: “Oom, u woont alleen in Nickerie, als u voelt dat er iets aan de hand is met jou gezondheid, moet je mij onmiddellijk opbellen”. Dat heb ik altijd gewaardeerd van deze medicus, die spontaan dit voorstel had gedaan. Tijdens het schrijven van mijn eerste boek: “Het district Nickerie in ontwikkelingsperspectief” was hij tevens meelezer. Eind 2013 urbaniseerde hij weer naar Paramaribo en voerde wat oriëntatiegesprekken om zijn krachten wederom aan de zieke mens te geven. Zijn laatste doelen heeft hij niet kunnen verwezenlijken. Het noodlot heeft hem op dinsdag 3 juni 2014 getroffen en heeft hij het tijdige met het eeuwige verwisseld.
Hij was een karaktervol mens. Elk mens heeft zijn sterke en zwakke zijden. De grote Mahatma Gandhi had als jonge advocaat in Zuid-Afrika uit boosheid zijn vrouw op straat gezet en later heeft hij in zijn biografie dat ruiterlijk toegegeven en ook berouw getoond. In zijn biografie heeft hij ook geschreven dat hij een zeer verlegen advocaat was en als jongeman was hij een jaloerse echtgenoot voor zijn vrouw Kasturbai. In de Bhagavad Gita lezen wij o.a. het volgende: “De invloed van Karma op het karakter is de geweldigste macht, waarmee een mens te maken heeft. De mens is als het ware een centrum, dat alle krachten van het heelal tot zich trekt, ze doet samensmelten en ze in een machtige stroom weer uitzendt. Zulk een centrum is de ware mens, de almachtige, de alwetende en hij trekt het hele universum tot zich; goed en kwaad, leed en geluk trekken op hem af en klemmen zich aan hem vast en daaruit formuleert hij de machtige stroom, die men karakter noemt. Zoals hij de macht heeft alles tot zich te trekken, zo heeft hij ook de macht alles weer uit zich te doen stromen”.
Niemand krijgt iets zonder dat hij het verdient; dit is de eeuwige wet volgens de Bhagavad Gita. We denken misschien wel eens dat het niet zo is, maar op de lange duur worden we er toch van overtuigd. Iemand kan levenslang naar rijkdom streven, hij kan duizenden mensen oplichten, maar tenslotte ziet hij toch, dat hij niet verdiende rijk te worden en het leven wordt hem tot een last. Ons Karma bepaalt, wat we verdienen en wat we tot ons kunnen nemen. Zijn eenvoud en de rust die hij uitstraalde maakten dat hij bij mij zeer bemind was. Wij beslissen niet zelf over ons leven; de Almachtige heeft anders beslist en wij hebben ons hoofd moeten buigen.
Op zaterdag 7 juni 2014 is het stoffelijk overschot van drs. Aroenkoemar Goerdin aan de schoot der aarde toevertrouwd. Wij bidden tot de Almachtige dat de ‘atma’ van onze vriend/ medicus en vader de eeuwige rust mag hebben. Ik wens de familieleden (broers en zusters) en zijn 2 dochters en allen die op hem bevriend waren veel sterkte toe. Hij zal in de annalen van zijn vrienden en familieleden blijven voortleven.
Hardeo Ramadhin

error: Kopiëren mag niet!