Shabnam Mausi

Aan de vooravond van de herdenking van de voor Suriname zeer belangrijke immigratie van de Hindoestanen, de grootste bevolkingsgroep volgens de census, maken wij zeer interessante ontwikkelingen mee die de media halen. Allereerst zien wij een mislukte roof, gepleegd door daders die niet aan het gebruikelijke beeld appelleren. Daarnaast lezen we over de zelfmoord van een specialist. Voorts lezen we dat een voormalig DNA-lid, van huis uit onderwijzer, zich onder druk liet zetten door een politieke partij om bepaalde beschuldigingen te uiten tegen een opponentpartij. En al enkele dagen is er verbaal geweld open en bloot te zien en te horen op tv waar een bepaalde politicus als een stier tekeer gaat en daarbij zulke termen gebruikt dat hij regelmatig weggepiept moet worden. Dat men wel een politicus is, maar niet geschikt voor hoogwaardig parlementair werk, blijkt uit de uitdrukking ‘Shabnam Mausi’, die gebruikt wordt om een politicus uit een ander kamp te denigreren. De politicus heeft het niet door – vanwege het niveau waarop de politiek altijd is bedreven – maar door de uitdrukking in negatieve zin te gebruiken, betreedt hij de grondwet met de voeten en in het bijzonder de bescherming die geboden moet worden aan personen tegen discriminatie vanwege hun seksuele geaardheid. In Suriname is eerder de uitdrukking patoeriya (bedoeld als ‘ordinaire betaalde danseres’) gebruikt door een persoon, die nu DNA-lid is tegen, een mevrouw die de eerste vrouwelijke voorzitter werd van het Surinaamse parlement. Deze zelfde mevrouw had zelf ook de neiging om de ondervoorzitter van de nu grootste NF-partij in haar praatprogramma’s uit te maken voor ‘Shishupal’. Shishupal is in de Hindoe-epos de Mahabharat de zoon van koning Damaghosh, een reïncarnatie van de slechte koning Hiranyakashipu en een vijand van de god Krishna. Shishupal is de uitdrukking voor een negatieve kracht die vernietigd moest worden. Inmiddels zitten de patoeriya, de Shishupal en degene die de patoeriya wilde aanpakken allemaal in een en hetzelfde politieke huis. De onderwijzeres/ex- parlementariër die flink afgaf op dit politieke huis, heeft er uiteindelijk ook daar onderdak gevonden in deze grootste NF-partij. Opmerkelijk is ook dat in deze partij een kras vrouwelijk DNA-coalitielid eens een rok omhoog hield om te tonen dat een oppositielid deze maar moest aantrekken. De verwijzing was kennelijk in de ogen van deze parlementariër naar een lager wezen. Ook hierachter ging schuil een lage drempel tot discriminatie, die niet werd afgekeurd door haar fractie. De politicus die nu met de uitdrukking ‘Shabnam Mausi’ strooit, heeft wellicht in dit totale kader aangegeven dat deze partij een ‘doti hipi’ is. Op zich een heel agressieve en offensieve opmerking. De uitdrukking Shabnam Mausi is te vergelijken met het ‘b-woord’ dat in het Sranangtongo gebruikt wordt om op denigrerende wijze de homofielen of personen die men niet lust, aan te duiden.
Shabnam Mausi oftewel Shabnam Bano was de eerste Indiase transseksueel (hidjra’s genoemd in India) die gekozen werd als lid van het parlement in de assemblee van de staat Madhya Pradesh in India voor de periode 1998 tot 2003. Als lid van de assemblee kwam Shabnam Bano op tegen corruptie, werkloosheid, armoede en honger in haar deelstaat. De politicus kwam ook op tegen discriminatie in India van personen, die geen heteroseksuelen zijn en werkte aan de bewustwording inzake hiv/aids. De vraag rijst hoe het DNA-lid uit Nickerie in internationale settings zich zal opstellen als hij Shabnam Mausi in levende lijve ontmoet. Zal hij de politieke activist een hand geven of hem razend en tierend uitschelden? Zal hij zich opstellen als een hypocriet? Over het leven van Shabnam Mausi werd in 2005 een Bollywood-film gemaakt, waardoor deze politieke activist bredere bekendheid kreeg in Suriname, hetgeen de ontwikkeling in Nickerie dan ook verklaart. Shabnam Bano staat symbool van strijd voor minderheden in een land waar mensen die anders zijn, onder druk staan en soms zelfs vervolgd worden door radicale groepen. Kan de politicus uit Nickerie ook aangeduid worden als een radicale politicus, dus eentje die gewelddadige conflicten kan doen ontbranden?
De uitdrukking Shabnam Mausi kan alleen ontspruiten uit een geest, die geen moeite heeft met discriminatie. De politicus die aangeduid is als ‘een’ ‘Shabnam Mausi’ is niet bekend als een LGBT. In het Sarnami (en het Hindi) wordt het woord ‘hidjra’ (uitdrukking voor transseksueel) ook gebruikt om personen te denigreren. De uitdrukking ‘Shabnam Mausi’ is een bedekte verwijzing naar de uitdrukking ‘hidjra’, waarachter dus schuil gaat een weloverwogen discriminatie van de groep, die aangeduid wordt als de LGBT’s. De ‘beledigde’ heeft getracht om zijn districtsgenoot, die bekend staat als de ‘President van Nickerie’, van repliek te dienen, maar om te winnen moet je lager gaan. Kennelijk is de vloer bereikt, want het repliek waarmee de benadeelde diende, kwam flauwtjes over. We tellen thans de maanden af naar de verkiezingen in 2015. Een aantal politici dat prominent is, mist de intellectuele bagage om thematisch, dus met het algemeen belang als drijfveer, campagne te voeren en voorgenomen beleid te helpen formuleren. Dat is een hoofdingrediënt voor een lelijke en smerige campagne, waarvan de tekenen steeds manifest worden. Het lijkt een beetje op de politiek uitwassen in de rurale analfabete gebieden van India, waar een deel van de voorouders vandaan kwam. Hoe ver zijn we sindsdien geëvolueerd in ons denken? Een vraag die de nazaten van de Brisch-Indische immigranten toch even moeten beantwoorden na 141 jaar immigratie.

error: Kopiëren mag niet!