Studenten Imeao Nickerie lopen voor het eerst stage

Vanaf 2012 kent het Imeao een nieuwe structuur. In de nieuwe structuur is stage een verplicht onderdeel in het curriculum van alle leerjaren. In dit kader zijn studenten van het tweede leerjaar nu op stage. Vermeldenswaard is dat dit de eerste keer is dat studenten van Imeao Nickerie op stage zijn. Het gaat om 9 Marketingstudenten en om 16 Economiestudenten, die bij diverse bedrijven in Nickerie stage lopen vanaf 5 mei 2014 tot en met 30 juni 2014.
Met de stage streeft het Imeao de volgende doelen: oriëntatie op het beroep waar de opleiding zich op richt, het opdoen van praktische ervaring met betrekking tot datgene wat de leerlingen is onderwezen, voorbereiding op de latere beroepsuitoefening door het opdoen van ervaring met vaardigheden en houdingsaspecten van het beroep, deelname aan het arbeidsleven en persoonlijke en maatschappelijke vorming van de leerlingen.
Opmerkelijk was dat het zoeken van stageplaatsen niet vlot is verlopen, verneemt Dagblad Suriname van de decaan op het Natin, E. Fatehmohammed. ‘Bedrijven zijn niet helemaal bewust van het belang van stagiaires’, zegt de decaan. Terwijl als de bedrijven nu investeren in deze studenten, zij straks genoeg deskundig kader hebben voor hun bedrijf. Voorheen werd het oud systeem gehanteerd en daarbij moesten de leerlingen een ondernemingsplan maken.

error: Kopiëren mag niet!