5de klassers maken verkeersexamen

Leerlingen van de 5e klas van de G.L.O. scholen in geheel Suriname zullen op woensdag 4 juni 2014 deelnemen aan het theoretisch gedeelte van het jeugd verkeersexamen, welke simultaan zal plaatsvinden en wel tussen 08.30 uur en 09.30 uur v.m. Aan dit jeugd verkeersexamen zullen ± 250 scholen verdeeld over stad en district deelnemen. Op 11 juni 2014 zal een aanvang worden gemaakt met het praktisch gedeelte van het jeugd verkeersexamen. Aan de weggebruikers wordt een dringend beroep gedaan hiermede rekening te houden.

error: Kopiëren mag niet!