Oesman Wangsabesari wederom toegelaten als ondervoorzitter KTPI

Tijdens een bijzondere ledenvergadering van de KTPI is Oesman Wangsabesari wederom toegelaten als ondervoorzitter van de partij. De vergadering werd op 25 mei gehouden in het partijcentrum aan de Bonistraat. Wangsabesari had eerder een kortgeding aangespannen tegen de KTPI. Wangsabesari werd geroyeerd als ondervoorzitter van de KTPI en ging toen verder met ‘KTPI Nieuwe Stijl’. Bij de eerste rechtszitting had de rechter de partijleiding verzocht om nog geen hoofdbestuursverkiezingen uit te schrijven, waaraan gehoor is gegeven. Op 13 februari trokken de partijen, na afspraken gemaakt te hebben, de zaak in. De terugkomst van Wangsabesari als ondervoorzitter van de partij en het incorporeren van de ondervoorzitter in het dagelijks bestuur waren enkele van de afspraken die zijn gemaakt. Bij deze bijzondere ledenvergadering is er ook een motie ingediend met daarin twee besluiten.
Het eerste besluit gaat om het verlenen van een volmacht om tot en met 2016 als rechtsgeldig bestuur op te treden en handelingen te verrichten. Het bestuur heeft ook mandaat gekregen van de leden om eventuele samenwerkingsverbanden aan te gaan met politieke partijen of partijcombinaties. Partijvoorzitter Willy Soemita geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat het niet verstandig is om een jaar voor de verkiezingen, hoofdbestuursverkiezingen voor de partij uit te schrijven. Het hoofdbestuur moest na vier jaren weer hoofdbestuursverkiezingen uitschrijven, maar vanwege het verzoek van de rechter was de partij nog niet daartoe overgegaan. Het tweede besluit gaat over het geldig verklaren van alle handelingen, die door de partijleiding zijn verricht nadat de vier jaren waren verstreken. De terugkomst van Wangsabesari als ondervoorzitter van de partij en de motie werden tijdens de bijzondere ledenvergadering aangenomen.
Soemita: ‘Wij geloven niet dat wij zitting hebben in de huidige coalitie’
Soemita geeft verder aan dat sinds Simon Martosatiman van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) is vervangen, de partij geen kennis meer heeft gehad van besluiten die zijn genomen door de Megacombinatie, waar zijn partij ook deel van uitmaakte. ‘Ook bij de aanstelling en beëdiging van de minister van Sport en Jeugdzaken en de laatste ontwikkeling, denkende aan de uitzetting van de PL uit de coalitie, is de partij niet gekend. Op 29 mei zal de KTPI een intentie van samenwerking tekenen met de VHP, NPS, SPA, DA’91, PL en BEP. Soemita benadrukt dat het in deze geen protocol van samenwerking betreft. Ook de inhoud van de intentie van samenwerking heeft Soemita nog niet onder ogen gehad. ‘Wij geloven niet dat wij zitting hebben in de huidige coalitie’, geeft Soemita verder aan. Het is nu al twee jaren ongeveer dat de KTPI-leiding of een officiële vertegenwoordiger van de partij heeft geparticipeerd dan wel uitgenodigd is geworden om deel te nemen aan de coalitietop. Een jaar voor de verkiezingen gaat de partij zich moeten voorbereiden met onder andere welke partijen en of combinaties zij zullen samenwerken. Niet omdat zij een samenwerkingsverband tot 2015 hebben gesloten met de NDP wil dat zeggen dat ze niet zelfstandig zijn als partij, geeft Soemita aan. Op de vraag of hij Wangsabesari geen verrader vindt, geeft Soemita aan dat hij iemand is die altijd vergeeft en vergeet. Hij is van mening dat een ieder fouten maakt en als ze corrigeren, dan moet je hen vergeven. Op de vraag of Wangsabesari zijn fouten heeft gecorrigeerd, geeft de KTPI-voorzitter aan dat hij dat wel hoopt. Hij benadrukt dat er thans maar één KTPI is. Minister Ismanto Adna en Oesman Wangsabesari zijn bij de laatste begrotingsbehandeling, vooral door de oppositie verweten corruptieve handelingen te hebben gepleegd. Op de vraag of dat de partij niet zal schaden, geeft Soemita expliciet aan dat de partij niet op de hoogte is van die informatie. ‘De KTPI heeft niets en dan ook niets te maken met alle gebeurtenissen en verwijten die worden gemaakt naar Wangsabesari.’ Voor wat betreft het ministerie van Sport en Jeugdzaken heeft de KTPI helemaal geen bemoeienis. Hij distantieert zich dan ook van alle verwijten, die aan het adres van het ministerie van Sport en Jeugdzaken worden gemaakt.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!