‘We zijn onthutsend laag opgeleid’

Het gaat niet goed met de intelligentie van de Surinamer. We blijken een vrij laag opgeleide bevolking te hebben en dat heeft natuurlijke gevolgen voor de ontwikkeling. Dat zegt het ABS. Het gebrek aan basiskennisvaardigheden is groot. Ruim 65 procent van mensen tussen de vijftien en zestig jaar heeft hooguit een voj-school gezien. Nog geen tien procent is hoog opgeleid. Dat is zowel in de omgang als in de politiek te merken. Laag opgeleide personen worden heel rap emotioneel, hebben een beperkte vocabulaire en gaan in debatten gemakkelijk over tot beledigingen, intimidatie, uitschelden en bedreigen. Het gebrek aan valide argumenten is daar meestal de reden voor. Ook het gebrek aan vaardigheden om deze argumenten goed te kunnen verwoorden, leidt tot gedrag dat niet spoort. Dit is zeker ook in gezinsverband te zien, waar het even vaak tot huiselijk geweld leidt. Simpele berichten en mededelingen worden totaal verkeerd begrepen en doorgegeven. Een simpel voorbeeld is het verzoek dat de advocaat van Desi Bouterse namens haar cliënt heeft ingediend om het cocaïnevonnis te herzien. Dat bericht verscheen in de media van 7 mei. Het verzoek is ingediend bij de Hoge Raad. Weski zei dat Bouterse verwacht dat de Hoge Raad de ‘moed en wil heeft zijn oordeel slechts met de wet en het recht als leidraad in volledige onafhankelijkheid te vormen’. Dus Bouterse verwacht dat het vonnis wordt herzien. De Hoge Raad heeft in deze geen enkel besluit nog genomen en het vonnis is nog lang niet nietig verklaard, maar de aanhangers van Bouterse praten alsof alles al in kannen en kruiken is. Ja, Bouterse zal een massameeting in Nederland houden. Anderen weten al dat hij schadevergoeding zal krijgen en anderen praten al in termen van onschuldig zijn. En zulke uitspraken doen mensen die basiskennisvaardigheden ontberen.
Laag opgeleid versus sluw
Dat we laag opgeleid zijn, zien we ook terug in beleid en bestuur. Laag opgeleid wil niet zeggen dat personen dom zijn, want domme mensen kunnen de geldende regels niet op een slinkse manier gebruiken om zich gemeenschapsgelden toe te eigenen; corruptie heet dat. Minister Adna zegt doodleuk in het parlement dat er geen Clad-onderzoek nodig is in zijn brushcutter- en zandaffaire. Dat bepaalt hij in zijn eentje. Als aan minister Belfort vragen wordt gesteld over een te duur aangekocht perceel, verwijst hij dit door naar zijn collega Relyveld, die er vervolgens geen woord over zegt. Maar wie moet dit afstraffen? De president die nooit naar het parlement komt en volgens eigen zeggen het parlement als een kiek beschouwt? Als de president een betere opleiding had, had hij begrepen dat hij in de DNA verantwoording moet afleggen tegenover het volk. Een medecoalitielid is nog beroerder opgeleid en baant zich spugend, slaand en scheldend een weg. Een beter voorbeeld van de gevolgen van een lage opleiding bestaat er gewoon niet. Gelukkig is hij sluw genoeg om multimiljonair te zijn, ook al heeft zijn achterban geen elektriciteit of schoon drinkwater. Als hij even wat bankbiljetten gooit, zijn ze zo weer zoet. Hetzelfde geldt ook voor Somohardjo met zijn hele onnozele en bovenal onverstaanbare uitspraken. Slaat en schopt, maar heeft intussen meer grond dan Poetin. En al deze goden houden niet van onderwijs, anders hadden ze het Minov allang hervormd en een kundige minister daar gezet. En de universiteit een doorstart laten maken met een ander bestuur en het laten accrediteren. We zijn laag opgeleid en dus heel emotioneel in denken, we kennen geen ratio. Daarom is de ontwikkeling van dit land met amper 500.000 mensen ver te zoeken. Eigenlijk is het schandalig en een grove vorm van misdaad tegen de menselijkheid dat politici en bestuurders ons zo achter hebben gehouden. De wereld van tegenwoordig zoekt slimme mensen met specifieke expertise, zoals landbouwers die efficiënt hoge quota kunnen halen uit hun aanplant of veehouders die meer melk kunnen leveren aan Melkcentrale.
De Melkcentrale
De Melkcentrale blijkt ook zo’n bolwerk van sluwe mensen te zijn. Tien jaar lang geen jaarverslag en nu komt een Clad-onderzoek. Als eerste zou de regering de hele rvc naar huis moeten sturen, wiens taak het was erop toe te zien dat het verslag werd gemaakt. En dan gaat een groepje ook nog een belangrijke toegangsweg barricaderen. Niet omdat men honger heeft of omdat men niet naar school kan of omdat men geen onderdak heeft. De samenleving wordt gegijzeld, omdat tientallen mensen denken boven de wet te staan en eisen dat ze goud willen delven in het concessiegebied van de Suralco waar de hulpdammen zich bevinden. Het maakt ze niet uit dat de natie in gevaar wordt gebracht, zolang ze maar hun goud kunnen delven. Laag opgeleiden geven niets om anderen!

error: Kopiëren mag niet!