Organisaties zien graag meerdere talen in onderwijs

Organisaties zoals de Stichting Intercultureel Tweetalig Onderwijs Suriname (Itos), Rutu, Vereniging van Inheemse Dorphoofden in Suriname (Vids) en de Vereniging van Saamaka Gezagdragers (VSG) zijn er allemaal over eens dat er meertaligheid in het Surinaams onderwijs moet komen. Om te brainstormen over het onderwerp hebben de organisaties een symposium georganiseerd. Het doel van dit symposium is om een plan van aanpak te formuleren voor de problematiek van Surinaamse leerlingen die het Nederlands niet als eerste taal spreken. Een ander doel is het bevorderen van kwaliteitsonderwijs voor inheemse en tribale volkeren en kinderen van minderheidsgroepen. Voor Loreen Jubitana, directeur van de Vids, is het belangrijk dat vooral de kinderen in het binnenland hun cultuur behouden en de taal is een deel van hun cultuur.
Jubitana zegt dat de Vids zich al enkele jaren richt op het tweetalig onderwijs bij Rekenen. Nu de organisaties zich hebben gebundeld, wordt er over meerdere talen binnen het onderwijs gesproken. ‘Het Surinaams onderwijs is meer geconcentreerd op het Nederlands en we moeten een balans vinden om de kinderen die geen Nederlands spreken, op te vangen in hun moedertaal’, zegt Jubitana. ‘Het is niet de bedoeling dat het Nederlands uit het onderwijs verdwijnt, maar dat de kinderen worden opgevangen in hun moedertaal en daarna Nederlands leren’. Kinderen die op school komen en geen Nederlands verstaan, worden dan beter begeleid zodat hun talenten vroeg naar buiten komen.
Ellen-Rose Kambel, directeur van Rutu Foundation, vindt het talenbeleid van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling nog wat onduidelijk. De organisaties hebben wat deskundigheid bijgehaald voor de juiste aanpak.
Hoe de meertaligheid zal worden geïmplementeerd in het curriculum, hoe leerkrachten die alleen de Nederlandse taal spreken de kinderen zullen opvangen in hun moedertaal en om welke talen het allemaal gaat, zal worden beantwoord tijdens het symposium. Een optie voor Kambel is dat de leerkracht zichzelf verdiept in de talen of hulp van andere leerlingen in de klas inschakelt.

error: Kopiëren mag niet!