President Desi Bouterse heeft sociaal contract gesloten met het volk van Suriname

Als de verkiezing voor de deur staat, worden er door de politieke partijen vele beloften aan het electoraat gedaan, zoals werkgelegenheid, goedkope volkswoningen, bestrijden van de criminaliteit, geen corruptie meer, economische vooruitgang, waardevast maken van onze munteenheid, goed onderwijs en sociale voorzieningen. Uiteraard moet er inhoud hieraan worden gegeven. Alle landsdienaren, werknemers van parastatale bedrijven en gerenommeerde bedrijven komen in aanmerking voor vakantiegeld. Echter zijn er vele doelgroepen in ons land Suriname die vakantiegeld ontberen. Zo bijvoorbeeld is het algemeen bekend dat arbeiders die bij kleine bedrijven werken, landbouwers, veehouders, marktverkopers, hosselaars, tuinlieden, bouwvakkers, schoonmaaksters, huisvrouwen, etc. etc., geen vakantiegeld krijgen. Maar we hebben al deze mensen nodig. Ze leveren op hun eigen wijze hun bijdrage om de natie “draaiende” te houden. Al deze doelgroepen werken heel hard, soms van ’s morgens vroeg tot laat in de middag. Ook invaliden, weduwen, gepensioneerden in overheidsdienst en van de particuliere bedrijven krijgen geen vakantiegeld. Veelal zijn onze ouderen die heel hard hebben gewerkt aan de opbouw van ons geliefd land, een vergeten groep. Omdat de ouderen van bovengenoemde doelgroepen reeds bij het bereiken van hun vijftigste jaar, vanwege het vele harde werken zich oud, zwak en moe beginnen te voelen, zou het goed zijn als de regering hen vanaf deze leeftijd jaarlijks, als het kan eenmalig, een bedrag van SRD 1000 aan vakantiegeld kon geven. Dit past geheel in het kader van het sociaal contract dat president Desi Bouterse heeft gesloten met het volk van Suriname. Van de president is immers bekend dat hij vooral met betrekking tot de sociaal zwakkeren doet wat hij zegt. In dit verband vraag ik ook aan de minister van Binnenlandse Zaken om de voorzitter van de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden in Overheidsdienst (BBGO) en de voorzitter van de Consumentenkring Suriname als het enigszins kan, spoedig uit te nodigen om de vakantiegeldregelgeving voor al deze doelgroepen uit te werken en ten uitvoer te brengen.
Nandkisoor Gena

error: Kopiëren mag niet!