Nieuwe ICT-unit moet onderwijs verrijken

Nieuwe ICT unit moet onderwijs verrijkenTijdens de begrotingsbehandeling heeft de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, Ashwin Adhin, het belang en de landelijke versterking van ICT in het onderwijs voorgehouden aan De Nationale Assemblee. De minister gaf aan dat lagere scholen dit jaar nog voorzien zullen worden van medialokalen met computers en digitale borden en de Imeao-scholen zullen beschikken over ingerichte simulatielokalen. Hij deelde verder mee dat het Minov een nationaal strategisch beleidsplan voor ICT in het onderwijs heeft en dat er daaraan ook een uitgewerkt implementatieplan is gekoppeld.
De minister gaf verder aan dat het Minov een nieuwe afdeling in het leven zal roepen, genaamd Education Unit om het beleid te coördineren, uit te voeren, te faciliteren en te monitoren zodat het onderwijs verrijkt wordt. Deze unit zal zorgen voor digitale leermiddelen en zal ook zorgdragen voor de scholing van leerkrachten in digitale vaardigheden en het opzetten en onderhouden van de elektronische infrastructuur, ten einde ook afstandsonderwijs mogelijk te maken. Op scholen waar ICT voorkomt in het curriculum mag worden gesteld dat het vak computerboekhouden een noodzaak is.
‘Het Minov heeft de volgende visie voor ICT in het onderwijs: ‘aanpassen van ICT ten behoeve van de verbetering van de doelmatigheid in het onderwijs’ en ook een daaraan gekoppelde missie, te weten selectie, toepassing en toetsing van ICT in het onderwijs’, aldus de minister

error: Kopiëren mag niet!