Tienermoeder bezoekt de lagere school

Een zekere Anjalie, een 13-jarige tienermoeder die woonachtig is te Washabo, bezoekt na haar bevalling weer de school. Zij bezoekt het gewoon lager onderwijs op de Sint Thomas Mooreschool te Washabo. Haar medeleerlingen vinden dit gedrag onacceptabel. Een ouder van een medeleerling vreest dat het gedrag van dit meisje van invloed kan zijn op haar medeleerlingen. Volgens een plaatselijke buurtbewoner woont het meisje nu samen met haar 24-jarige vriend, die tevens de vader is van de baby. Volgens de bewoner waren de ouders van het meisje in eerste instantie tegen deze relatie, maar later hebben zij ingestemd.
Volgens inspecteur Norma Martodikromo komt er een onderzoek in deze kwestie, aangezien het meisje minderjarig is. Gewestelijk politiecommandant Stanley Benschop geeft aan dat er geen aangifte is gedaan over deze kwestie. Maar aan de hand van de resultaten van het onderzoek zullen er maatregelen getroffen worden. ‘Dit is niet het beleid van de politie’, zei hij.

error: Kopiëren mag niet!