Adekus geliefd bij studenten ondanks uitblijven accreditatie

De Anton de Kom Universiteit van Suriname (Aekus) meldt dat zij per 1 februari 2014 een totale studentenbestand heeft van 3.051. In de periode 2002 tot 2010 heeft de Adekus totaal 1981 afgestudeerden afgeleverd. Hiervan waren 1.342 van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen, 173 van de Faculteit der Medische Wetenschappen en 466 van het Faculteit der Technologische Wetenschappen. Adekus blijkt de laatste jaren veel studenten te hebben aangetrokken. Volgens het cijfermateriaal van het wetenschappelijk instituut was in het collegejaar 2003-2004 een aantal van 3.025 studenten op de verschillende studierichtingen ingeschreven. In het navolgende inschrijvingsjaar van 2004-2005 waren in totaal 963 studenten ingeschreven, waarvan 425 voor het schakeljaar. Per 10 februari 2006 was het studentenbestand gestegen naar 3.197, waarvan het aantal ingeschreven studenten voor het schakeljaar 439 was. In 2006-2007 groeide het studentenbestand tot 3.269 met 446 voor het schakeljaar. In 2007-2008 groeide dit verder tot 3.996 en in het collegejaar 2009-2010 tot 4.489. Tot 11 januari 2011 groeide het totaal studentenbestand tot 4.509 en in 2012 was het 4.496. In 2013 stond het aantal studenten op 4.588.
Opmerkelijk is dat dit hoge opleidingsinstituut nog steeds niet is geaccrediteerd. De Anton de Kom Universiteit van Suriname streeft nog steeds naar kwaliteitsverhoging. Uit het cijfermateriaal blijkt dat het wetenschappelijk instituut vooral veel vrouwen aantrekt. Assembleelid Harish Monorath (Nieuw Suriname) heeft eerder in de DNA geen spaan heel gelaten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Hij stelde tijdens de begrotingsbehandeling in de DNA indringende vragen aan minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling over het reilen en zeilen binnen de hoogste onderwijsinstelling van het land. Hij vindt het absoluut niet kunnen dat de universiteit nog niet is geaccrediteerd. Het assembleelid heeft tijdens de begrotingsbehandeling aangevoerd dat jongeren het kind van de rekening zijn geworden van het falende beleid op de universiteit. Monorath vindt dat er duidelijke antwoorden moeten komen. Hij heeft de mooie, maar nietszeggende woorden over de universiteit al vier begrotingsbehandelingen moeten lezen, maar de concrete stappen blijven uit. Het assembleelid, dat ook afgestudeerd is op deze universiteit, merkt op dat het om een doodgeboren kind gaat. Monorath benadrukte dat de universiteit kwaliteit moet leveren en het diploma internationaal erkend moeten worden. Afgestudeerden moeten een zodanige bagage hebben, dat zij in dienst genomen kunnen worden door multinationals die in Suriname actief zijn.
FR

error: Kopiëren mag niet!