Kari Yu ondersteunt resocialisatiebehoefte van jongeren

1 Kari yu ondersteund het resocialisatie behoefte van jongerenGisteren vond de installatie plaats van de Technische Adviescommissie (TAC) van het programma ‘Kari Yu’. De TAC is een adviserend- en ondersteunend orgaan van het Kari Yu Programma. Het Kari Yu Programma, de roep naar iedereen, werd onder de aandacht gebracht van het bedrijfsleven. Het is een programma dat zich bezighoudt met het trainen van vroege schoolverlaters of jongeren die in aanraking zijn geweest met justitie om ze in aanmerking te doen komen voor een baan binnen het bedrijfsleven. Dit programma heeft als doel 2000 jongeren aan banen te helpen. Dit programma zorgt niet alleen voor banen, maar er zijn ook trainingen voor de jongeren op het gebied van sociale vaardigheden. Ook de aspecten van baanbehoud en groeimogelijkheden binnen hun werk zal hun bijgebracht worden, aldus Lilian Wiebers, director of Youth, Gender and Partnerships.
In bijzijn van ATM-minister Michael Miskin en de ambassadeur van Amerika, Jay Anania, werden de commissieleden uit de verschillende sectoren geïnstalleerd in de TAC. De leden hebben een ‘letter of commitment’, een intentieverklaring, ondertekend voor een periode van zes maanden. Naast het zorgdragen voor werkgelegenheid voor jongeren middels bekrachtiging van trainingen en identificeren van stage- en arbeidsplaatsen heeft de TAC ook tot doel om de betrokkenheid van jongeren bij economische aangelegenheden te stimuleren
Het Kari Yu Programma wordt uitgevoerd door de Pan American Development Foundation (PADF) met ondersteuning van de United States Agency for International Development (Usaid). Het PADF is een non-profitorganisatie om sociaal economisch ontwikkelingsprogramma te implementeren in Latijns Amerika en het Caribisch gebied. Samen met de overheid, private sector en andere actoren werkt de PADF om verbeterde marktgedreven trainingen, arbeidsbemiddelingsdiensten aan jongeren te bieden.
De verschillende sprekers waren het mee eens dat de drop-outs (vroege schoolverlaters) een tweede kans verdienen in het leven om zich te ontwikkelen. Zij zijn die mening niet toegedaan dat vroege schoolverlaters en jongeren, die in aanraking zijn gekomen met Justitie, geen baan kunnen vinden en zich niet verder kunnen ontwikkelen.

error: Kopiëren mag niet!