Versterking positie van landbouwers en arbeiders noodzakelijk

Vandaag, 1 mei 2014, staan wij traditie getrouw weer stil bij de viering of herdenking van de Dag van de Arbeid. 1 Mei, DAG van de Arbeid,is voor de arbeidersbeweging en de werkende klasse, een belangrijke dag.
Op deze dag staan miljoenen arbeiders en landbouwers stil bij de rol die zij vervullen, zowel als burger van hun land, als in hun hoedanigheid van economische grootheid, als productiefactor. Het belang van de factor arbeid in het economisch gebeuren kan worden afgeleid uit het gegeven dat productie van welk goed of welke dienst dan ook niet mogelijk is bij afwezigheid van factor arbeid. In dit verband kan verder gesteld worden dat de beschikbare arbeid direct van invloed is op zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de productie van goederen en diensten. Vandaar dat de positie verbetering van de arbeiders en landbouwers direct leidt tot verbetering van de kwaliteit en de kwantiteit van de productie en uiteindelijk tot verhoging van welvaart van het volk.
Het is daarom ons plicht om te blijven strijden voor versterking van de positie van de arbeiders en landbouwers. Wij moeten voorkomen dat mensen niet meer gaan willen werken of niet meer mogen werken. Toename van werkloosheid zal ook leiden tot meer criminaliteit en andere negatieve effecten. Als wij kijken naar de verschillende sectoren in het land en hun ontwikkeling, kan met grote zekerheid gesteld worden, dat wij hard werkende mensen zijn. Mensen die een grote vorm van loyaliteit aan de dag leggen en vaak zichzelf wegcijferen. En we zijn in staat tot grotere hoogten te gaan..Echter moet de samenwerking en overleg tussen de diverse stakeholders (ook de overheid) beter worden, waartoe zaken als respect, gelijkheid, transparantie en rechtvaardigheid basisbeginselen zijn.
Tot slot willen wij alle werkenden oproepen om voorzichtigheid te betrachten, waardoor de ongevallen teruggedrongen kunnen worden. Er vinden nog te veel bedrijfsongevallen plaats. Een gemiddelde van meer dan duizend ongevallen op onze beroepsbevolking per jaar is erg hoog. Ook in de landbouwsector hebben zich in het afgelopen arbeidsjaar veel bedrijfsongevallen voorgedaan, met zelf de dood als gevolg.
Op de werkgevers doen wij een beroep om meer te investeren in de veiligheid van hun werknemers en bedrijf, door bijvoorbeeld trainingen te laten verzorgen en de nodige beschermingsmiddelen aan te schaffen.
Wij wensen u een vreugde volle arbeidsdag en arbeidsjaar toe, namens bestuur en leden van de P.V.F.

error: Kopiëren mag niet!