PVP-bestuursleden mogen zich niet kandidaatstellen

De kiezers bepalen zelf wie op de kiezerslijsten komt te staan wat de politieke partij PVP betreft. Elke Surinamer vanaf 21 jaar, ongeacht zijn of haar politieke kleur, krijgt de kans van zijn/haar leven om DNA-, districts- of ressortraadslid te worden. Dit komt voor het eerst in onze geschiedenis voor. Over enkele maanden zal een ieder die het actief kiesrecht heeft (dus vanaf 18 jaar en ouder is) in de gelegenheid worden gesteld kandidaten (vanaf 21 jaar en zonder strafblad) voor te dragen of te ondersteunen voor alle volksvertegenwoordigende lichamen (dus voor DNA en districts- en ressortraden). Dit zal mogelijk worden gemaakt door middel van de PVP-website. De voordrachten met het grootste aantal aanhangers zullen dan op de kiezerslijsten worden geplaatst. Al deze voorgedragen kandidaten van de verschillende volksvertegenwoordigende lichamen zullen vooraf een verklaring moeten tekenen dat zij de beginselen en doelstellingen van de PVP accepteren en deze zullen verdedigen en implementeren wanneer zij in functie zijn. Op deze manier wenst de PVP van meet af aan daadwerkelijk betekenis te geven aan de beleving van democratie, transparantie, inzichtelijkheid, en voorspelbaarheid.

error: Kopiëren mag niet!