Somohardjo roept volk op tot alertheid bij verkiezingen

Voorzitter Paul Salam Somohardjo van de Pertjajah Luhur (PL) roept de totale bevolking op om alert te zijn in verband met de komende verkiezingen. Tijdens een maandagavond gehouden structurenvergadering heeft hij benadrukt dat het bedanken van de PL niets te maken heeft met chantagepolitiek of de quorumkwestie binnen de Nationale Assemblee, maar dat het voornamelijk gaat om het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat de sleutel is van de verkiezingen.
Dat er binnen zo een korte tijd reeds een opvolger was voor Soewarto Moestadja op Binnenlandse Zaken geeft volgens Somohardjo aan dat met voorbedachte rade is gehandeld. De PL-voorzitter herinnerde zijn structuren eraan dat toen Desi Bouterse president moest worden, of de Amnestiewet moest worden aangenomen, er geen sprake was van chantage of verraad vanuit de PL. Veel van zijn mensen begrepen het niet, maar hij heeft tegen de achtergrond van vergeven gepleit voor aanname van de Amnestiewet. Vandaag de dag krijgt de PL deze behandeling. ‘De moor heeft zijn werk gedaan, de moor mag nu gaan’, zei Somohardjo.
De PL-topman lichtte zijn gehoor in over de wijze waarop de begrotingsbehandeling eergistermorgen werd afgeblazen, zonder enig overleg met de PL-fractie. Hij sprak ook over de verdeel-en-heerspolitiek die door de NDP wordt toegepast, getuige het feit dat vrijwel alle coalitiepartijen thans een splitsing kennen. Dat geldt voor de A-combinatie, Nieuw Suriname en de KTPI. Ook bij de Pertjajah Luhur is geprobeerd deze splitsing teweeg te brengen, maar dat is niet gelukt. Bovendien is ook geprobeerd de Abop en de PL tegen elkaar uit te spelen. Pogingen om Raymond Sapoen als toenmalige minister van Onderwijs en Volksontwikkeling weg te werken zijn niet succesvol gebleken, en daar is Somohardjo erg trots op. ‘Ik heb duidelijk aangegeven: samen uit, samen thuis. En ik moet u dank zeggen dat we ondanks alles de eenheid hebben kunnen bewaren’, gaf hij de structuren mee, die daarop met een daverend applaus reageerden.
Door verraad van Brunswijk is Simons gekozen
Tijdens de vergadering kwam eveneens aan de orde het feit dat de Abop twee keer minder zetels heeft dan de PL, en toch meer posities heeft kunnen krijgen. Dit geeft aan dat de Abop overgewaardeerd is. Somohardjo zegt Brunswijk hiermee te hebben geconfronteerd, die hem aangaf dat de afspraak is dat Abop ervoor moest zorgen dat de voorzitter van het parlement gekozen werd. ‘Door verraad van Brunswijk is Simons gekozen’, hield Somohardjo zijn kernen voor. Hij toonde zich trots dat zo’n drukke werkdag de kernvergadering zo goed bezocht was. De kernen hebben hiermee bewezen gedisciplineerd te zijn. Over de aanwezigheid van een muziekformatie ter verhoging van de sfeer, zei Somohardjo: ‘We zijn niet op een dede oso. Eigenlijk zijn we bevrijd! In de politiek hebben we geleerd geduld te hebben. We geloven in de opstanding. We kunnen rustig vallen, zoals gebeurd is vandaag, maar we zullen weer opstaan!’
De PL-voorzitter wees zijn structuren erop dat vanaf vandaag de partij geen regeringsverantwoordelijkheid meer draagt. Hij herinnerde hen er ook aan dat de Pertjajah Luhur de afgelopen vier jaren heeft overleefd en dat zal blijven doen. ‘We zijn een gedisciplineerde partij, wij gaan weg zonder strijd, no hard feelings, no las’ ati. We gaan richting 2015. De Almachtige heeft ons geen goede vaart beloofd – er kan een tsunami zijn, zoals nu – maar wel een behouden aankomst’, zei Somohardjo tegen zijn structuren, die deze aanmoediging met daverend applaus ontvingen.

error: Kopiëren mag niet!