Minister Adhin opent simulatielokaal Imeao 1

Minister Adhin opent simulatie lokaal Imeao 1Op maandag 7 april is de opening verricht van een simulatielokaal op het Imeao 1 door de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, Ashwin Adhin, samen met de onderwijsdirecteur, Robert Peneux. Minister Adhin hoopt dat hiermee het maximale uit het potentieel van de student gehaald zal worden. De moderne onderwijsvisie heeft volgens de onderwijsminister twee aspecten: de persoonlijke ontwikkeling van de studenten en de voorbereiding van de student op de maatschappij. Met het inrichten van het simulatielokaal zal worden voorzien in de behoefte van de maatschappelijke voorbereiding van de student. Adhin kondigt aan dat het beroepsgericht onderwijs veel meer aandacht zal krijgen. Het simulatielokaal te Imeao 1 is slechts de eerste in een reeks van vijf simulatielokalen, bestemd voor de Imeao-scholen die op kort termijn zullen worden opgeleverd. Aan het eind riep Adhin de docenten en studenten op om het maximale te halen uit dit lokaal.
De directeur sprak van een bijzonder moment en toonde zich verheugd met het opleveren van dit lokaal. Peneux benadrukte het belang van het investeren in het beroepsonderwijs. Volgens de onderwijsdirecteur is het bijzonder onderwijs het fundament van onze samenleving en behoeft deze de nodige aandacht. Met dit lokaal wordt de werkelijkheid dichterbij de student gebracht en heeft deze de mogelijkheid de theoretische kennis toe te passen in de praktijk. De directeur sprak de hoop uit dat de praktijkkennis beter zal worden bij de Imeao-studenten, waardoor zij uiteindelijk volwaardige burgers worden in de samenleving.
Amin Dankerlui, hoofd van de afdeling ICT van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, is belast met het realiseren van dit project. Mw. Jane Simons-Turney, directrice van het Imeao 1, zegt bijzonder blij te zijn met deze ontwikkeling. Zij zal ervoor zorgdragen dat er optimaal gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden van het simulatielokaal.

error: Kopiëren mag niet!