Anand Ramdjielal: ‘VHP brengt gemeenschap onnodig in beroering’

In gesprek met Dagblad Suriname geeft Anand Ramdjielal aan dat de huidige VHP- leiding dan wel delen daarvan ‘spoken bij daglicht’ zien. Dit naar aanleiding van de bezorgdheid die de VHP-leiding onlangs heeft geuit over het mogelijk verbod van politieke combinaties. Ramdjielal, kernlid van VHP Livorno, is van mening dat de leiding weer voor haar beurt heeft gesproken, want er is nergens een discussienota of conceptwet waarin dit is opgenomen. ‘Van waar de bezorgdheid als een eventueel verkiezingsnadeel niet te vrezen is en de partij goed zijn mannetje staat’, vraagt Ramdjielal zich ten stelligste af. Hij vindt dat de partij onnodig heisa maakt om iets dat in feite niet op waarheid berust. Hij benadrukt dat hij uitspraken doet op basis van feitelijkheden, rede/ ratio, argumenten en onderbouwingen.
De partij zou zich eerder zorgen moeten maken om het gemis van een memorie van toelichting op de Grondwet van 1987 of de Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers, die de democratie naar zijn mening om zeep helpt. ‘Deze wet is niet alleen een papieren tijger, een dode mus, maar druist ook in tegen alle democratische beginselen, aspiraties en soevereine wil van de natie’, geeft hij aan. Men moet ook de achterliggende gedachte van een wet nagaan door de memorie van toelichting te raadplegen, benadrukt Ramdjielal. Hij geeft verder aan dat partijen als de VHP niet kunnen spreken van een zetel die hun partij in de wacht heeft weten te slepen. Men moet de omschrijving van combinaties beter gaan bestuderen, benadrukt hij. In de huidige constellatie kan gesproken worden van combinatiezetels dan wel zetels van het Nieuw Front. Alle partijen in de combinatie zetten zich in om zetels binnen te halen. Er kan volgens Ramdjielal dus niet gesproken worden van een zetel van de VHP of van de NPS, geeft hij als voorbeeld aan.

error: Kopiëren mag niet!