Rechter Rasoelbaks wordt belast met waarneming

Recentelijk heeft de vicepresident van het Hof van Justitie, mevrouw mr.drs. C.C.L.A. Valstein-Montnor aan het Hof te kennen gegeven dat zij, om haar moverende redenen, geen belangstelling heeft om nog verder waar te nemen in de werkzaamheden van de president van het Hof en dat zij die waarneming dan ook wenst te beëindigen, zo meldt het Hof in een persbericht. Tijdens een Hofvergadering, is daarop besloten om de President van de Republiek, ingevolge het bepaalde in artikel 15 lid 1 van het reglement op de inrichting en samenstelling van de rechterlijke macht, te verzoeken voorshands mr. I.H.M.H. Rasoelbaks, het oudste lid naar rang, te belasten met de waarneming in de functie van president van het Hof van Justitie. De President van de Republiek is inmiddels hiervan in kennis gesteld.
Binnen het Hof is in goed overleg afgesproken dat mr.drs. Valstein-Montnor, die in de drie jaren dat zij met de waarneming in de funktie van de president van het Hof was belast nauwelijks verlof heeft kunnen opnemen, per 1 april 2014 drie maanden met verlof zal gaan, met dien verstande dat dit verlof kort onderbroken zal worden voor het verder behandelen van een zaak welke reeds in april 2014 voor behandeling door de Krijgsraad gepland stond. Voor de goede orde merkt het Hof op dat mr.drs. Valstein-Montnor President van de Krijgsraad blijft.
Er was al lange tijd ontevredenheid op de wijze waarop Valstein haar taken als waarnemend president van het Hof uitoefende. “Je moet weten hoe je tot anderen die ook professionals moet praten”, laat een lid van het Hof weten. Leden van Hof moesten bijvoorbeeld voor elke dag dat ze ziek waren een attest overleggen. Dagblad Suriname publiceerde al eerder dit hoog aantal ziektedagen waarvoor er een attest is ingediend bij het Ministerie van Justitie en Politie. Het aantal bleek viertal zo hoog te zijn als bij het Openbaar Ministerie die een even grote bezetting heeft. Om zaken in rustig vaarwater te brengen is besloten om Valstein te vragen haar verlofdagen op te nemen. Afgelopen vrijdag had rechter Valstein ook besloten haar voorzitterschap van het managementteam van het Hof op te zeggen. Hierover had zij reeds alle leden een schrijven toegestuurd.

error: Kopiëren mag niet!