Randjietsingh: ‘Situatie Hof van Justitie zorgwekkend’

1randjietsingDe functieneerlegging door de waarnemend president van het Hof van Justitie, Cynthia Valstein-Montnor, wordt door de fractieleider van het Nieuw Front, Radjkoemar Randjietsingh betiteld als zorgwekkend. Hij verwacht van de regering dat deze binnen afzienbare tijd met een verklaring komt om duidelijkheid te verschaffen wat de beweegredenen zijn geweest voor de waarnemend president om haar functie neer te leggen. Zij zou zulks hebben gedaan om persoonlijke redenen.
Volgens Randjietsingh moet er geen genoegen genomen worden met de verklaring dat Valstein-Montnor om persoonlijke redenen ervoor heeft gekozen om haar functie bij het Hof van Justitie neer te leggen. Er moet duidelijkheid komen op grond waarvan haar het werken moeilijk werd gemaakt. ‘Ook wij zullen onderzoeken wat de oorzaak is’, zegt de VHP-politicus. Al eerder had Randjietsingh aangegeven dat de huidige regering het beslist niet meent met de rechterlijke macht.
Valstein nam vanaf 1 januari 2011 waar als president van het Hof nadat haar voorganger Ewald Ombre met pensioen ging. Valstein is ook president van de Krijgsraad.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!