Binnenkort een politieke partij voor landbouwers

Een politieke partij voor landbouwers. Op deze wijze willen de landbouwers hun belangen behartigd krijgen. Zij hebben allemaal hun ondersteuning toegezegd aan de voorzitter van de Landbouwcoöperatie Kwatta, Wim Bajnath, voor het vervullen van een trekkersrol. In gesprek met Dagblad Suriname blijft Bajnath uiterst voorzichtig en kiest heel nauwkeurig zijn woorden uit. ‘Het is nog niet zeker, ik wil me niet in een avontuur storten. Maar aan de andere kant zien wij dat er vanaf de onafhankelijkheid van Suriname bitter weinig is gedaan voor de landbouwers’, zegt Bajnath die al tientallen jaren aan tuinbouw doet.
Voor Bajnath staat het als een paal boven water dat de landbouwers een eigen identiteit moeten hebben in het machtscentrum, willen zij hun belangen behartigd krijgen. Het is een feit dat opeenvolgende regeringen de belangen van de landbouwers altijd miskend hebben. ‘Wij geloven niet dat deze regering en de komende regering iets zullen betekenen voor ons.’ Alvorens de proclamatie van de politieke partij plaatsvindt, zal Bajnath de meningen van de landbouwers aan het publiek kenbaar maken middels op zijn minst 3 tot 4 opbelprogramma’s om er zeker van te zijn dat de partij voldoende draagvlak heeft. ‘Ik wil niet vooruitlopen op zaken, we kunnen wel een partij oprichten maar we zijn nog lang niet zover.’
Bajnath gaat niet graag de politiek in voor persoonlijke belangen. Indien het gaat om de groep landbouwers een betere positie te bezorgen binnen de gemeenschap, dan zal hij deze uitdaging beslist niet uit de weg gaan. ‘Ja, dan acht ik het wel raadzaam om deze zaak te ondersteunen. Ik ben mijn hele leven al landbouwer.’ Hij is zich ervan bewust dat voor het brengen van verandering in de situatie van de landbouwers, kritiek niet voldoende is. ‘We kunnen niet steeds aan de kantlijn blijven staan en kritiek leveren. Indien wij de mogelijkheid hebben om een eigen identiteit op te richten, dan zullen we deze uitdaging niet uit de weg gaan.’
Bajnath weet heel goed dat tal van politieke partijen slechts loze beloften doen aan het adres van de landbouwers. ‘Hoe vaak hebben we niet meegemaakt dat dezelfde politici ons na 25 mei totaal zijn vergeten, totdat de periode aanbreekt om naar de stembus te gaan. Dan zoeken ze ons weer op.’
Bajnath zegt dat ook de belangen van de consumenten in ogenschouw genomen zullen worden. ‘Wij willen een win-win-situatie voor zowel de landbouwers als de consumenten. Beide hebben elkaar nodig.’ Momenteel wordt druk beraadslaagd om de contouren van de partij samen te stellen. ‘Wij willen niet vooruitlopen op zaken, als het zover is dan hoort u het wel.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!