Nog veels te weinig vrouwen in bestuurlijke functies

1nog veels te weinig vrouwen in bestuurlijke functies.3
1Nog veels te weinig vrouwen in bestuurlijke functies.1
1Nog veels te weinig vrouwen in bestuurlijke functies.2Annette Tjon Sie Fat en Monique Essed-Fernandes hebben in opdracht van de UNDP de stand van zaken voor wat betreft de politieke participatie van vrouwen binnen het Caribisch gebied onderzocht. Met toestemming van de UNDP hebben zij hun voorlopige bevindingen van het rapport gepresenteerd tijdens de discussieavond, georganiseerd door Stichting Projekta. Het onderwerp voor deze discussie was dan ook ‘Politieke participatie van vrouwen in het Caribisch gebied’. Tijdens de lezing kwam naar voren dat Suriname een behoorlijke inhaalslag moet maken om de gecommitteerde 30% vrouwen vertegenwoordigd te hebben in bestuurlijke functies, waaronder de DNA. Tijdens de presentatie is vooral de nadruk gelegd op landen als Jamaica, Guyana en Suriname.
Fernandes merkte op dat bij de verkiezingen van 2005 een aantal vrouwen in de districten op voorkeursplaatsen op de DNA-kandidatenlijsten prijkten. Als gekeken wordt naar de verkiezingen van 2010, dan zijn de vrouwen eraf gehaald en zijn er veel meer mannen geplaatst. In de districten Saramacca en Coronie onder andere zijn er bij geen van de 2 verkiezingen vrouwen gekandideerd. Het fenomeen is te wijten aan het feit dat in 2010 heel duidelijk een gevecht werd gevoerd voor de districten, suggereert Fernandes. Ze geeft verder aan dat er uitgebreider onderzoek naar gedaan moet worden, maar vreest tegelijkertijd ook dat hetzelfde zich zal voordoen bij de verkiezingen van 2015. Een van de aanwezigen gaf aan dat er nog niet veel komt van de vrouwen als het gaat om invulling geven aan bestuurlijke functies.
‘De bewustwording is nog niet goed genoeg op gang gekomen.’ Fernandes is van mening dat ook de media een van de actoren is die een bijdrage daarbij moet leveren. Opmerkelijk is ook dat bij elke politieke partij in Suriname een man de voorzitter is. De Stichting Projekta heeft de maand maart uitgeroepen tot maand van de vrouw. In dit kader heeft zij gemeend een drietal lezingen te houden die allen gaan over de positie van de vrouw. De eerstvolgende lezing is op 27 maart, dan wordt er gesproken over vrouwen in de media.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!