Mijn presidentskandidaat

De verkiezingsstrijd is al losgebarsten. Beter gezegd: de strijd om de stem van het stemvee is reeds losgebarsten. Na elke verkiezing wordt dit bewaarheid. Partijbonzen, familieleden en vrienden worden door de winnende partij(en) beloond. De rest, vooral zij aan de onderkant van de maatschappij, mag het blijven doen met de gedane beloftes. Zij die verzekerd willen zijn van een riant salaris en een functie waarvoor zij in normale omstandigheden nooit in aanmerking zouden komen, dienen zich zonder schroom of principes in de strijd te mengen. Er zijn zat voorbeelden van mensen die zich in het verleden hiervoor hebben geleend. Sommige personen (intellectuelen) die de afgelopen jaren in een winterslaap waren gedompeld, beginnen zich weer te roeren. Ik heb het over hun die niet van de koek hebben kunnen smullen in deze regeerperiode, omdat zij tot het tegen kamp behoren. Politieke leiders halen, via hun stromannen, allerlei deskundigen uit de kast, die kiezers over de streep moeten halen om op hun te gaan stemmen. Het mooie hiervan is dat die deskundigen de gewone man niet kunnen bekoren. Zij spreken niet de taal van deze groep. Zij houden bv. geen rekening met de man op de straathoeken van de achterbuurten die de krant ondersteboven houdt tijdens het lezen. Hiernaast worden er woorden gebruikt die niet terug te vinden zijn in een normaal zakwoordenboek. Doordat ik ook uit een achterbuurt kom, ben ik op zoek gegaan naar de politieke leider (persoon) van wie ik denk, dat hij het ambt van president op een waardige manier zal kunnen vervullen. Ik heb mij daarbij niet laten afleiden door de deskundigen, pseudodeskundigen en vooral zij die bezig zijn met het misleiden van de bevolking door het verkondigen van hun broodjes aap verhalen, om zodoende dicht bij de koek te komen. Om mijn doel te kunnen bereiken heb ik enkele partijvoorzitters (leiders) op een rij gezet. In dezen gaat het om de heren Bouterse, Santokhi, Rusland, Brunswijk, Somohardjo, Castelen, Waterberg en Monorath. De laatste heb ik gebombardeerd tot partijleider. De leiders die ik niet heb genoemd, spelen in deze geen rol. Ik heb ze gewogen en te licht bevonden. De integriteit van de geselecteerde leiders heb ik vervolgens onder de loep genomen. Dit weegt zeer zwaar bij mij. Ik stem niet op een persoon van wie de naam wordt genoemd in het criminele circuit of van wie er aanwijzingen zijn dat die corrupt is. Over hen die in aanraking zijn gekomen met justitie en politie in verband met het plegen van een strafbaar feit, wil ik het niet eens hebben. Mijn stem gaat in dat geval ook niet naar iemand anders op de lijst van die partij. Ik stem niet op basis van liefde voor een persoon of op basis van etniciteit of geloof. Etnische politiekvoering is voor mij gelijk aan discrimineren van de overige bevolkingsgroepen. Naar aanleiding van het bovenaangehaalde, heb ik de heren Bouterse, Santokhi, Rusland, Brunswijk en Somohardjo van de lijst gehaald. De laatste twee hebben duidelijk aangegeven niet het algemeen belang te dienen. Zij gaan voor mensen die op hun lijken. Verder ben ik van mening dat zij ondernemers zijn die niet in de politiek thuishoren. Binnen de partij waar dhr. Santokhi partijleider van is, wordt er ook aan etnische politiekvoering gedaan. Ik heb eerlijkheidshalve dhr. Santokhi niet betrapt hierop. Er zijn echter partijleden (prominenten) in zijn directe omgeving die zich hieraan schuldig maken. Ten aanzien hiervan dien ik op te merken dat een grote leider in ieder geval stelling zal nemen tegen uitspraken die gedaan worden door partijgenoten, die als kwetsend, beledigend. enz. kunnen worden ervaren door anderen. Om dichterbij mijn doel te komen heb ik het leiderschap van de overgebleven leiders ter discussie gesteld. Naar aanleiding hiervan zal stemmen op dhr. Breeveld niet lukken, omdat ik niet weet hoe hij als religieuze leider zal omgaan met bepaalde vraagstukken. Ik ben ook van mening dat politiek en religie niet samengaan. Dit geldt ook voor de vakbeweging en politiek. De volgende stap zou moeten zijn, het doornemen van het regeringsprogramma van de drie over gebleven kandidaten. Eerlijkheidshalve zeg ik dat ik nimmer een regeerprogramma die honderden pagina’s beslaat, zal doornemen. Zulke lijvige programma’s zijn voor mij een teken dat er voor de zoveelste keer beloftes zullen worden gemaakt die nimmer gerealiseerd zullen worden. Een programma op een A4 is voor mij de meest logische. Ik heb mijn zoektocht verder vervolgd door na te gaan met wie men denkt te gaan samenwerken na de verkiezingen. Hij, die in een vroeg stadium aangeeft samen te gaan werken met de heren Somohardjo, Bouterse en/of Brunswijk, zal mijn stem moeten ontberen. Ik weet als geen ander dat na de verkiezingen samengewerkt zal moeten worden, omdat het ondenkbaar is dat een partij een regering zal kunnen vormen. Naar gelang van de omstandigheden zal mijn stem dus gaan naar of dhr. Waterberg of dhr. Castelen of dhr. Monorath. Hiermee heb ik nog niet aangegeven wie mijn gedroomde presidentskandidaat is. Tot zover ik mij kan heugen hebben deze heren niet aangegeven geïnteresseerd te zijn in dit ambt. Restte mij niets anders dan verder te gaan zoeken. Dit was eerlijk gezegd niet zo moeilijk. Binnen enkele secondes was mijn keuze gemaakt. Binnen mijn vriendenkring reageerde men verontwaardigd toen ik vertelde wie mijn presidentskandidaat is. Zij weten nl. als geen ander dat ik geen fan ben van deze grote Surinamer. Ondanks zijn tekortkomingen is er op dit moment, voor mij, maar een persoon van wie ik zeker weet dat hij het ambt van president meer dan waardig is. Deze grote Surinamer heeft bewezen het land naar grotere hoogte te kunnen stuwen. Juist ja. Ik heb het over dhr. R. Venetiaan. Vandaag de dag wordt hij verguisd, door juist de mensen die in geen enkele opzicht kunnen tippen aan zijn moed, standvastigheid, daadkracht en visie. Hij was ook in de gelegenheid om voor Sinterklaas, de sprookjesfiguur, te spelen. In plaats daarvan heeft hij zijn beleid afgestemd op het wederom gezond maken van de Surinaamse economie. Om dat te kunnen bereiken heeft hij niet geschroomd om met het structurele aanpassingsprogramma op de proppen te komen, nadat hij het roer had overgenomen. Alles wat nu wordt gedaan had hij ook kunnen doen. Hij heeft echter gekozen om gestructureerd te werk te gaan. Dit, om land en volk te behoeden voor heel veel ellende die gepaard gaan met het voeren van een beleid, dat gebaseerd is op het denken/handelen van de bewuste sprookjesfiguur. Verder zeg ik dat ik geloof in de bewering van de gewezen regeerders dat de projecten waarmee er nu worden gepronkt, door dhr. Venetiaan en een deel van zijn regeerteam waren voorbereid. Het is publiek geheim dat een deel van zijn regeerteam voor eigen belang meedeed. In elk geval heeft dhr. Venetiaan getoond dat alles valt en staat met een gedegen planning. Verder heeft hij met zijn gevoerde beleid wederom benadrukt dat er niet meer mag worden uitgegeven dan dat er wordt verdiend. Het laatste is een aanrader aan vele landgenoten. Over zijn integriteit, als persoon, heb ik geen negatieve op- en aanmerkingen. Zijn integriteit heeft hij, in de ruimste zin van het woord, tenietgedaan doordat hij samen is gaan werken met de ondernemers Brunswijk en Somohardjo. Ik hoor hem al zeggen dat, dat in het belang van land en volk moest gebeuren. Deze slagzin vind ik één van de meest misleidende die wordt gehanteerd door politici. Tot slot wil ik een van de hardnekkige beweringen aan het adres van dhr. Venetiaan onder de loep nemen. Vaker wordt door zijn tegenstanders gezegd dat hij geen man van het volk is, omdat hij niet tussen het volk komt. Voor mij is deze bewering natuurlijk een misplaatste grap. Als president is dhr. Venetiaan, in tegenstelling tot de huidige president, meer dan ooit tussen het volk gegaan. Het volk wordt vertegenwoordigd door de assembleeleden. In de assemblee verscheen hij tij en ontij. Zodra het volk(assembleeleden) het nodig achtte was hij daar om verantwoording af te leggen. Ik hoop dat dhr. Venetiaan, indien dat nog niet het geval is, aan een jonge Surinaamse schrijver de gelegenheid zal geven om zijn gedach
tegoed voor eeuwig vast te leggen. Dhr. Venetiaan is één van de grootste rolmodellen van Suriname. Mijn gedroomde presidentskandidaat is in ieder geval dhr. drs. R. Venetiaan.

error: Kopiëren mag niet!