Voorzitter Tabakscommissie: “Indoor smoking is verboden”

Voorzitter TabakscommissieAfgelopen vrijdag zijn arrestanten in opstand gekomen tegen het rookverbod in de cellenhuizen. Drs. Maltie Mohan-Algoe, voorzitter van de Tabakscommissie, geeft aan dat wettelijk cellenhuizen gerekend worden tot publieke plaatsen en daarvoor geldt er een rookverbod. Daarnaast is de politie mede belast met de naleving van deze wet en kan er dus geen toestemming voor roken worden gegeven. Mohan-Algoe benadrukt het algemene doel van de Tabakswet, namelijk de inperking van de promotie, de smokkel en de verkoop van tabakswaren. Ook wordt getracht passieve rokers te beschermen en sociale en economische ontwikkeling te waarborgen door de gezondheid van de burgers te beschermen. “In de cellenhuizen zitten er ook niet-rokers en deze wet heeft tot doel hen te beschermen tegen passief meeroken”, aldus Mohan-Algoe. Daarnaast komt de wet voort uit conventies die Suriname heeft getekend. “Daar kan een minister niet zomaar een uitzondering op gaan maken. Trouwens, daar is er ook geen ruimte voor: ‘indoor smoking’ is verboden. Arrestanten zijn ‘indoor’ opgesloten dus ‘no smoking’”, zegt zij resoluut. “Want we moeten de arrestanten ook beschermen tegen de schadelijke gevolgen van roken; de wet geld ook voor hen. De politiemannen en ander personeel op een politiepost dienen op de werkvloer beschermd te worden tegen tabaksrook.”
Belofte van de president
Mohan-Algoe brengt de woorden van president Bouterse in herinnering die op 19 september 2011 in de VN plechtig beloofde om beleid en wetgeving te ontwikkelen inzake tabaksgebruik in Suriname. De hele wereld richt zijn ogen op Suriname en op onze president en onze ministers. Tabakswetgeving is ook ingevoerd in andere landen als Brazilië en ook daar mogen ze niet roken in gevangenissen. Daarnaast is roken op de werkvloer niet toegestaan en daar horen gevangenissen bij. “De politie zorgt voor ordehandhaving, dus nu mogen ze dat doen op hun eigen werkvloer”, aldus Mohan-Algoe.

error: Kopiëren mag niet!