Nieuwe politieke partij PVP zal het anders doen dan de rest

Een deel van het bestuur van de Progressief Verheffende Partij (PVP
Een deel van het bestuur van de Progressief Verheffende Partij (PVP
Roy Bhikharie, voorzitter van de Progressief Verheffende Partij (PVP), geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat Suriname, net als alle andere ontwikkelingslanden, het slachtoffer is van de internationale machtsverhouding, met als gevolg stijgende en grove inkomensongelijkheid bij delen in de samenleving. Hij geeft verder aan dat uit onderzoek is gebleken dat gemiddeld 80% van alle gegenereerde inkomsten gaat naar slechts 20% van de wereldbevolking. De partij van Bhikharie heeft als motto “Eerst het volk en dan de rest”. Op de vraag of PVP ook zal samenwerken met andere politieke partijen, geeft Bhikharie aan dat hij samenwerkt met alle politieke partijen, alleen zij niet met hem. Een ieder mag zich mag aansluiten bij de partij, PVP is daarom ook anders dan de anderen. Om tot een kandidatenlijst te komen zal de partij mensen in de gelegenheid stellen om zichzelf en anderen voor te dragen via een nog te lanceren website, het doet er niet toe als de persoon van een andere politieke partij is. De persoon met de meeste aanhang zal dan uiteindelijk geplaatst worden op de kandidatenlijst op DNA-, DR- en RR-niveau. Op de vraag of hij de 1% kiesdeler reeds heeft gehaald, geeft hij aan dat daarmee nog geen aanvang is gemaakt. De statuten van de partij moeten volgens Bhikharie nog ingediend worden.
De PVP zal zich inspannen om het denken en handelen van de overheid te transformeren zodat voorzien kan worden in de groei en behoeften van het volk. Volgens Bhikharie zal de partij zich inzetten om mogelijkheden voor het volk beschikbaar te maken zodat zij zich kunnen onderhouden, voeden, ontwikkelen en goed kunnen huisvesten. De overheid zal zich ook moeten onthouden van concurrentie met het bedrijfsleven. Zij zal voornamelijk een faciliterende en stimulerende rol moeten vervullen. Dit moet uiteindelijk leiden tot verhoging van productie en de export, het creëren van meer werkgelegenheid en het innen van meer inkomsten alsook het innen van meer winstbelastingen. Verder gaan zij ook voor een waardevaste minimumloon, AOV en een werkloosheidsuitkering, alsook vrije geneeskundige behandeling voor AOV’ers en werklozen. Het zogenaamde PVP-model zal uiteindelijk een politieke blauwdruk moeten zijn voor de rest van de wereld benadrukt Bhikharie. “Geestelijke gezondheid is het hoogste goed dat alleen kan gedijen in een echte democratische rechtsstaat” benadrukt de partijtopper.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!