‘Mi go wroko nanga mi man’

De schoonvader van de verdachte Sergio R. die door de politie werd medegebracht naar de rechtszaal trad als getuige op. De getuige verklaarde dat hij op die bewuste dag de politie hoorde zeggen ‘ now mi go wroko nanga mi man’. Partijen waren verwikkeld in een schermutseling waarbij zijn schoonzoon, de verdachte, mishandeld is door de politie. In het dossier staat vermeld dat de verdachte zich hevig heeft verzet, waardoor een uniform van een wetsdienaar gescheurd is. De politie was terplekke voor de handhaving van orde en rust. De oorzaak van dit alles was een aanrijding die plaatsvond voor de woning van de verdachte. De betrokkene was een politieman. Deze zou op zijn beurt versterking hebben ingeroepen, omdat de verdachte tekeer ging. Volgens Advocaat Irvin Kanhai heeft zijn cliënt de politie gebeld voor die aanrijding. Echter werd hij in elkaar geslagen door de speciale politie-eenheid. De raadsman vroeg de getuige of de verdachte bekend staat als een gangster in de buurt. Dit antwoordde de schoonvader ontkennend. Alvorens de kantonrechter de zaak voor een bepaalde dag zou uitstellen, deed Kanhai het verzoek van voorlopig invrijheidstelling voor zijn cliënt. De vervolgingsambtenaar, Manro Danning, zei dat er nog ernstige bezwaren tegen de verdachten overeind staan. Hij verzocht de rechter om daar niet mee te gaan. Volgens het Openbaar Ministerie is er nog een getuige die gehoord moet worden. Ter voorkoming van collisiegevaar verzocht de officier van justitie om de vrijheidsbeneming af te wijzen. Anders dan de vervolging ging rechter Albert Ramnewash mee met het verzoek van Kanhai en stelde de verdachte Sergio onder door hem bepaalde voorwaarden, namelijk dat hij op elke behandeling van deze zaak aanwezig zal zijn, in vrijheid. Indien later blijkt dat de opgelegde straf hoger uitvalt dan de tijd in voorarrest doorgebracht, zal hij het resterend deel alsnog moeten uitzitten. De verdere behandeling van deze zaak is verdaagd naar 22 april. Sergio mocht gisteren naar huis.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!