Dokter Fakkel: “Lang kunnen genieten van een product maakt het betaalbaar”

2Plastische Chirurgie DBS.Plastische chirurgie is, gezien de plaats die het inneemt binnen de samenleving, niet meer weg te denken. 80% van de vrouwen gebruikt dagelijks een huidverzorgingscream en beautyproducten. Dit gaat van huidverzorging, make-up en wekelijks naar een beautycentrum, tot cosmetische plastische chirurgie. Dit is tevens het onderdeel van het vak dat de meeste belangstelling van de media heeft. Ook na ongevallen is vaak plastisch chirurgische expertise vereist, een minder besproken deel.
Volgens Ildemar Fakkel, plastisch chirurg in het Diakonessenhuis, omvat plastische chirurgie verschillende onderdelen, zoals reconstructieve chirurgie, handchirurgie, brandwondenbehandeling en correctie van aangeboren afwijkingen. Cosmetische chirurgie is dus slechts een onderdeel hiervan. Plastische chirurgie herstelt naar vorm en functie, voornamelijk door middel van het verplaatsen van weefsel.
Bij cosmetische chirurgie betreft het doorgaans mensen, die een operatie ondergaan aan hun lichaam met als doel hun uiterlijk, waar zij in hun beleving niet tevreden mee zijn, te optimaliseren. Vaak betreft het contourcorrecties: liposuctie en –filling, borst-, buik- en bilcorrecties, evenzo met de gevolgen van het verouderingsproces zoals rimpelvorming. Voor cosmetische operaties in het bijzonder, geldt dat een reële verwachting van zowel de patiënt als de chirurg essentieel is voor een bevredigend resultaat.
In Suriname volgen wij de trends, maar het schoonheidsideaal is hier veel breder dan elders. Vanwege de verschillende, vooral gemengde etnische achtergronden is het resultaat niet ‘volgens protocol’ voorspelbaar. Dit, terwijl de Surinaamse patiënt steeds kritischer wordt. Daarom moet er hier ‘maatwerk’ worden geleverd, hetgeen het vak moeilijker maar tegelijkertijd interessanter maakt. De ingrepen waar er wel een groei kan worden geconstateerd zijn de behandelingen in het gezicht en ‘fatgrafting’ voor contourcorrecties en opvullen van rimpels en oneffenheden.
Men heeft geconstateerd, dat bij het verouderingsproces alle weefsels in volume afnemen: huid, onderhuids vet en spieren worden dunner. Deze bedekkende bekleding van het lichaam volgt het bot, dat ook resorbeert en je krijgt een hoekig uiterlijk. De knoken worden zichtbaar.
Verjonging moet dus gericht zijn op het herstel van volume, dus opvullen, niet alleen strak trekken. Het resultaat is afhankelijk van de kwaliteit van de huid en de inhoud.
Er is groei merkbaar
Lang kunnen genieten van een product maakt het betaalbaar. Er is niet per se een relatie tussen prijs en kwaliteit, maar in Suriname streven wij er naar vergelijkbare of betere kwaliteit te leveren tegen een beduidend lagere prijs. Er is duidelijk een groei merkbaar in medisch toerisme, waarbij kwaliteit als keuze steeds belangrijker wordt. Belangstelling is er vanouds uit Nederland en de Guyana’s, maar ook uit de USA, Antillen en vooral Brazilië neemt deze toe.
Momenteel zijn er drie plastisch chirurgen in Suriname, maar om de dienstverlening in alle facetten op een hoog niveau te kunnen aanbieden zijn die drie niet voldoende. Dat geldt echter voor de meeste disciplines. Beperkingen hebben vooral te maken met keuzes over financiering van de zorg. Bij cosmetische ingrepen daarentegen wordt er meer afgestemd op de vraag. Dat kan door een andere financieringsstructuur.
Cosmetische ingrepen zijn niet per definitie aan leeftijd gebonden, ingrepen kunnen al vanaf de adolescentie worden uitgevoerd. Zij van wie verwacht wordt dat ze nog in hun groeiproces zijn, worden aanbevolen om te wachten. Op hogere leeftijd idem, als men zich vitaal voelt en de lichamelijke gesteldheid en gezondheid het toelaten.
Tenslotte is het van essentieel belang, dat wens en behandelingsmogelijkheid zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd om zowel een tevreden patiënt als dokter te hebben.

error: Kopiëren mag niet!