Dokter Resida: “De resistentie gaat trager in Suriname”

Resistentie opgebouwd in de malaria parasiet populatie in Suriname en GuyanaRecente studies in Guyana en Suriname hebben aangetoond dat artemisinine een verminderd effect heeft op de malariaparasiet. Artemisinine-deriviaten zijn stoffen die in geneesmiddelen zitten en gebruikt worden om malaria te genezen. Dat de parasiet die malaria veroorzaakt minder aangetast wordt door artemisinine, betekent dat de parasiet resistent aan het worden is voor het medicijn.
De resultaten waren dat er medicatie geïdentificeerd was in Guyana en Suriname die beneden de standaard waren. Voornamelijk in Guyana zijn deze medicijnen gevonden, waar slechte kwaliteit meer frequent voorkwam bij de private en informele sector. Dit zorgt voor een grotere bedreiging van de volksgezondheid, omdat deze makkelijker te vinden zijn in gebieden met weinig publieke faciliteiten.
Een tekort aan medicijnen in de publieke sector in Guyana kan het effect vergroten dat de alternatieve sector nodig is en het risico bestaat dat er medicijnen verkocht worden met van slechtere kwaliteit.
De slechtere kwaliteit en verminderde hoeveelheid van het actieve farmaceutisch ingrediënt (AFI) kan ervoor gezorgd hebben dat de sterkere parasieten het overleefd hebben, waardoor een resistentie opgebouwd is door de parasieten.
De kwaliteit van malariamedicijnen en de beschikbaarheid en gebruik van niet-aanbevolen behandelingen, kunnen een rol gespeeld hebben bij het verminderde effect van artemisinine deriviaat. Hoewel andere factoren horen in ogenschouw genomen te worden om een sterker oorzaak-effect correlatie te kunnen bevestigen.
Het is bekend dat artemisinine als enkelvoudig medicijn de meest zekere manier is om resistentie op te wekken bij de malariaparasiet. De WHO heeft dan ook al de oproep gedaan om alleen artemisinine te gebruiken.
Dokter Lesly Resida, directeur van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG), onderstreept dit. “In Suriname gaat het om een combinatiepreparaat. Het gaat om twee middelen, dus de resistentie gaat trager.”
Al een paar jaar is bekend bij het BOG dat de malariaparasiet resistentie ontwikkelt. Aanwijzingen zijn er dat het in een traag tempo gaat en de verwachting is dat het niet snel zal gaan. “Het aantal gevallen van malaria is aan het afnemen, dus de kans van resistentie is ook aan het afnemen. De middelen zijn nog goed bruikbaar. Het doel is om het aantal gevallen van malaria verder te onderdrukken”, aldus Lesly Resida.

error: Kopiëren mag niet!