Ronny Asabina: ‘President maakt een uitglijertje’

De beschuldigingen aan het adres van de Amerikaanse overheid, die gedaan zijn door president Desi Bouterse en die vervolgens gesust zijn door de minister van Buitenlandse Zaken, Winston Lackin, middels een persbriefing, wordt door het BEP-assembleelid Ronny Asabina getypeerd als een ‘uitglijertje’ dat gemaakt is door de president. ‘Toen ik zo naar meneer Bouterse luisterde, dacht ik dat de Amerikaanse ambassadeur ontboden zou worden middels een nette brief.’ Want volgens de president is de ambassadeur zijn boekje te buiten gegaan en heeft hij uitlatingen gedaan over zaken die hem niet regarderen.’
‘Ik dacht dat de minister van Buitenlandse Zaken de directieven van de president zou opvolgen door de ambassadeur te ontbieden. Want dat heeft Bouterse doen geloven op Revo-dag in zijn officiële toespraak.’ Asabina vermeldt er ook bij dat de president niet moet sollen met de democratie, maar deze moet koesteren en ervoor moet waken dat hij de democratie niet vertrapt. ‘Hoewel Suriname geen toonaangevend land is in de wereld moeten we rekening houden met onze positie en de invloed in de wereld. Mogendheden moeten niet over ons heen lopen, maar we moeten ervoor waken dat we geen scheve schaats rijden.’
Als voorbeeld haalt Asabina Venezuela en Cuba aan. ‘Wanneer Venezuela besluit om zijn oliekraan dicht te draaien, zit de hele wereld in problemen. En wanneer Cuba al zijn medici terughaalt naar huis, is er betrekkelijk minder medici in de wereld. En wanneer Suriname zijn stem laat horen, wat zal er dan gebeuren……..?’ Volgens Asabina is het beslist niet verstandig van de president om ruzie te zoeken met de VS. ‘We hebben al problemen met Europa. Dan rest ons alleen nog China waarop we kunnen terugvallen.’
Het niet uitbetalen van de AOV aan een ieder betreft een ad hoc maatregel van de president. ‘De president is op zoek naar middelen om het begrotingstekort te dekken en om projecten uit te voeren.’ Deze maatregel is volgens Asabina slechts een symptoombestrijding. Volgens hem moet beslist niet uit het oog verloren worden dat de AOV-wet eerst gewijzigd moet worden alvorens de aangekondigde maatregel van de president uitgevoerd kan worden. Ook moet rekening mee gehouden worden dat de AOV-wet een doel voor ogen heeft.
‘De Belastingwet zegt namelijk dat de breedste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Maar in de realiteit is dat helemaal niet zo’, vindt Asabina. Juist de informele sector die grof geld maakt, betaalt geen cent aan belastingen. ‘Het zijn deze mensen die de duurste wagens rijden.’ De overheid zou er goed aan doen door de belastingorganisatie en het belastingstelsel zodanig te reorganiseren dat de informele sector verplicht wordt gesteld belasting te betalen. ‘Dan pas komt de Belastingwet, die voorschrijft dat de breedste schouders de zwaarste lasten moeten dragen, goed tot zijn recht.’
De voorzitter van de PL, Paul Somohardjo, geeft desgevraagd aan Dagblad Suriname te kennen geen commentaar te hebben over de kwestie van Bouterse en Amerika. ‘Ik heb het te druk met mijn eigen politieke partij.’
Met de inhouding van de AOV-uitkering voor personen die deze niet nodig hebben, heeft Somohardjo ook beslist geen moeite. ‘Ik heb deze ook niet nodig. Mijn AOV, mijn pensioen voor ambtenaar, pensioen voor DNA en ministerpensioen krijg ik ook niet onder ogen. Ik doneer ze voor sociale doeleinden aan de minderbedeelden.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!