Maltie Mohan-Algoe: “Oncologische zorg is altijd al een zorg geweest voor ministerie”

In de Ballroom van Hotel Torarica is op vrijdagavond het oncologisch congres geopend door Maltie Mohan – Algoe, arts en hoofd Research, Planning en Monitoring van het ministerie van Volksgezondheid. In het verleden, toen Suriname niet over voldoende capaciteit en middelen beschikte om de patiënten zelf te behandelen, werden oncologische patiënten gestuurd naar Nederland via de Regeling Laag Frequente Aandoeningen (RLA). De financiering van de oncologische zorg geschiedde toen uit de financiële middelen afkomstig uit de ontwikkelingsfondsen/ het Sectorfonds. Geleidelijk aan raakten deze fondsen uitgeput en Suriname kon de uitzendingen naar Nederland niet meer betalen. En al die tijd had Suriname ook niet aan eigen capaciteit kunnen werken. Er is toen gekeken naar andere mogelijkheden om oncologische patiënten in de regio te behandelen en om eigen capaciteit voor behandeling in Suriname op te bouwen en Armulov was een feit, stelt Algoe. Armulov staat voor Afbouw Regeling Medische Uitzending/Lokale Opbouw Voorzieningen. Voortaan werden oncologische patiënten naar Columbia gestuurd voor behandeling. Ook werden patiënten verwezen naar Curaçao voor radiotherapie. Heel weinig mensen worden nog naar Nederland verwezen. Tegelijkertijd werd gewerkt aan opbouw van eigen capaciteit en lokale voorzieningen. “Op de begroting van 2014 hebben wij dit bedrag verhoogd naar 15,6 miljoen SRD, zodat er steeds meer oncologische patiënten behandeld kunnen worden sinds de opening van ons eigen radiotherapeutisch centrum in 2012”, gaf Algoe haar gehoor te kennen. De uitzendingen naar het buitenland zijn hiermede drastisch afgenomen.
“Behalve oncologische zorg moeten wij ook werken aan de preventie ervan. Uit onze statistieken blijkt dat er sprake is van hoge incidentie van borstkanker, baarmoederkanker, prostaatkanker en longkanker.” In dit kader is een aantal activiteiten in uitvoering zoals HPV-vaccinatie, baarmoeder screening en borstonderzoeken, maar het moet allemaal veel beter en gerichter uitgevoerd worden. “Wij hebben dit ook begroot voor 2014. Zo gauw er financiële middelen vrijgemaakt worden, kunnen wij aan de slag. Ook via een IDB-project kunnen we beschikken over wat financiën”, laat Algoe weten.
Zij stelt dat de afgelopen jaren enorme vooruitgang is geboekt in de oncologische zorg, maar er is nog heel veel werk te doen.

error: Kopiëren mag niet!