Suriname en Argentinië gaan samenwerken op defensiegebied

2front
2 front2Op donderdag 20 februari heeft de Zuid-Amerikaanse Defensieraad (CDS) haar vijfde reguliere vergadering in Unasur-verband gehouden in Suriname. De CDS is het orgaan van de Unie van Zuid-Amerikaanse Staten (Unasur) dat belast is met regionale defensieaangelegenheden. In augustus 2013 heeft Peru het voorzitterschap van de CDS overgedragen aan Suriname en Colombia. Deze twee landen zijn elk covoorzitter voor de periode van één jaar. De opening van deze meeting werd verricht door minister Lamure Latour van Defensie. In zijn openingstoespraak vroeg de minister wederom de aandacht voor de situatie in Venezuela. Latour riep de samenleving van het Bolivariaanse Republiek op tot vrede.
De Zuid- Amerikaanse staten, die zitting hebben in de defensieraad, roepen op tot het behoud van de instellingen en de democratische beginselen. Latour gaf verder aan dat het pro-tempore voorzitterschap van de Unasur een grote uitdaging is voor de president van Suriname niet alleen, maar ook het co- voorzitterschap van de Defensieraad, waar Latour mee belast is. Bij deze vergadering werd ook een Memorie of Understanding getekend tussen de defensieministers van Suriname en Argentinië. Agustin Ross, minister van Defensie in Argentinië, gaf bij de ondertekening aan dat er een militairattaché in Suriname gestationeerd zal worden en dat er in augustus van dit jaar ook een trainingsschip naar Suriname zal komen. Minister Lamure Latour juichte deze samenwerking toe. Agustin Ross bedankte Suriname ook voor de ondersteuning die zij Argentinië hebben geboden in de Falklanden-kwestie.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!