Asiskumar Gajadien: ‘Burgers kunnen van tijd tot tijd verwend worden met extra inkomsten’

Parlementariër Asiskumar Gajadien stelt tegenover Dagblad Suriname dat hij alles in het werk zal stellen dat staatsmiddelen die in de afgelopen periode door onregelmatigheden door derden verdiend zijn, terugkomen in een volksfonds. De middelen van dit fonds zullen bestaan uit gelden die teruggevorderd worden uit beslagleggingen of het niet kunnen verklaren van de afkomst van middelen bij corruptieonderzoeken bij de overheid en andere staatsbedrijven.
‘In de afgelopen periode heeft de overheid bijkans SRD 14.000 miljoen uitgegeven. Hiervan kan op z’n minst SRD 1.500 miljoen gekenmerkt worden als uitgaven die vraagtekens oproepen in de samenleving. Dit, terwijl het volk zoveel noden heeft en de middelen van de Staat te gemakkelijk in de zakken van derden gaan door corruptie. Vandaar dat het een verplichting is van elke nieuwe regering dat alles tot de bodem onderzocht wordt. Bij wijze van spreken mogen deze middelen niet in de algemene staatskas gaan, maar in een volksfonds waaruit rechtstreeks onttrokken kan worden voor volksbelangen.’
‘Het volk moet voelen dat men met een gerust gevoel het geld kan gebruiken dat op onregelmatige wijze in zakken van derden terecht was gekomen. Het geld kan alleen gebruikt worden voor bijvoorbeeld suppletie AOV, suppletie AKB, het opzetten van huizen, suppletie subsidie openbaar vervoer en bouw van scholen en ziekencentra.’ Gajadien vraagt zich af waarom de seniorenburgers voor enkele maanden niet het dubbele kunnen ontvangen aan AOV. ‘Waarom zouden de behoeftige burgers geen goedkoop kapitaal uit het fonds kunnen onttrekken voor het bouwen van hun huizen, want normaliter waren deze gelden toch al verloren?’
‘Wij moeten eens uit de vicieuze cirkel geraken, waarbij de ene regering middelen opspaart en de andere het opsoupeert ten eigen bate. Daarom zullen er nu daden gesteld moeten worden. Het volk moet voelen dat het tekort hem aangedaan door deze corruptieve handelingen, wordt gecompenseerd.’
Binnen de VHP gaat Gajadien zich hiervoor inzetten en het zal een essentieel onderdeel moeten vormen voor elke samenwerking die de partij aangaat. Hiervoor zal regelgeving gewijzigd en gecreëerd moeten worden.

error: Kopiëren mag niet!