Een land zonder kader

Haast elke dag worden wij geconfronteerd met het gegeven dat er geen kader is in het land. Deze roep die vooral bekend was bij de overheid, is thans ook overgewaaid naar het bedrijfsleven. Naar aanleiding hiervan moeten er gekwalificeerde arbeiders uit het buitenland geïmporteerd worden. Misschien kan één van de beleidsmakers, aan de leken zoals ik, uitleggen wat er precies wordt bedoeld hiermee. Enkele vragen die ik hieraan koppel zijn: 1) Wat wordt verstaan onder kader? 2) Welke scholing moet een kader hebben genoten? 3) Waarom kan, in dit geval, de overheid niet er voor zorgen dat medewerkers zich gaan scholen? 4) Vallen de honderden afgestudeerden ook onder de noemer kader? 5) De mensen die als gevolg van hernieuwde beleidsinzichten thuis zitten, behoren die ook tot het kader? 6) Wordt het kadervraagstuk niet gebruikt om politieke doeleinden? Dit naar aanleiding van de groepen die binnen worden gehaald?
Ik hoor weleens dat er gebrek aan kader is, omdat er jaarlijks honderden gekwalificeerden hun heil gaan zoeken in het buitenland. Hieruit concludeer ik dat het gaat om mensen die academisch geschoold zijn. Als het zo is dan wil ik eigenlijk wel geloven dat er iets structureels mis is in het land. De landen die onze landgenoten met open armen ontvangen, zijn voor mij niet duidelijk. Indien het eerder aangehaalde op waarheid berust dan mogen wij trots zijn op onze universiteit. Dit betekent dus dat de Anton de Kom Universiteit van Suriname in de top 10 van beste universiteiten terug te vinden is. Naar aanleiding hiervan wil ik gaan geloven dat Suriname een land zonder kader is.

error: Kopiëren mag niet!