Jeugdinstituut betreurt uitspraken Touw Ngie Tjouw

Onderdelen van het jeugdinstituut, waaronder de UNMDG- en Caricom jeugdambassadeurs samen met president Desi Bouterse (foto: Regillio Derby)
Onderdelen van het jeugdinstituut, waaronder de UNMDG- en Caricom jeugdambassadeurs samen met president Desi Bouterse (foto: Regillio Derby)
Frankie Koffie, Caricom youth ambassador, weet niet op basis waarvan Gordon Touw Ngie Tjouw zijn argumenten baseert. Koffie geeft aan gekozen te zijn door het Nationaal Jeugdparlement (NJP) op basis van zijn kwaliteiten. Touw Ngie Tjouw, voorzitter van de jongerenraad van de NPS, gaf tijdens zijn opo-yari-toespraak aan dat de Caricom youth ambassadors, UNMDG-ambassadeurs en het NJP zwaar gepolitiseerd zijn en gebruikt worden als propagandisten van een politieke partij in het machtscentrum.
‘Ik kan hem niet begrijpen, zijn uitspraken zijn ontverantwoord’, is Koffie van mening. Faisel Abdoelgafoer, UNMDG-jeugdambassadeur, en Koffie zijn het beide over eens dat jongeren een politieke kleur mogen hebben, maar dat het belangrijkste is dat bij werkzaamheden er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de jongeren. De Caricom youth ambassador zegt niet door inmenging van politiek in deze functie te zijn, maar dat hij is gekozen door het NJP.
Volgens Abdoelgafoer kan door tussenkomst van de politiek, problemen van jongeren worden opgelost. ‘Als de partij waar je toe behoort, deel uitmaakt van de regering, vergroot het de mogelijkheden om de problemen van jongeren op te lossen”, meent hij. Jillian Kromosoetoe, ook UNMDG-jeugdambassadeur, vindt het jammer dat de NPS-jongerenvoorzitter zich zo heeft uitgelaten, maar wenste verder geen woord daarover te zeggen.
Derryl Boetoe, oud-voorzitter van het NJP, vindt dat Touw Ngie Tjouw aan het generaliseren is. Het verwijt is altijd gemaakt dat jeugdvertegenwoordigers het werk van politieke partijen voorop stellen boven het werk van de jeugd. Boetoe heeft door de jaren heen wel gemerkt dat collega’s zich hebben aangesloten bij politieke partijen. ‘Je kunt niemand verbieden zich aan te sluiten bij een politieke partij’, meent Boetoe. “Integendeel, als je op de één of ander manier een bijdrage wil leveren aan de samenleving, is politiek één van de wegen.” De oud-voorzitter heeft bij de besluitvormingen in het NJP ‘nimmer gemerkt dat politiek een rol speelde’.
Consuela Raalte

error: Kopiëren mag niet!