Binnenkort een nieuwe politieke partij

Binnenkort komt er misschien een nieuwe politieke partij, en niet zomaar weer een andere politieke partij, erbij. Deze nieuwe Verheffende Progressieve Partij zal gebaseerd zijn op kennis van zaken met als motto: Eerst het Volk, dan de Rest. Evenals elke goede kostwinner eerst aan zijn of haar kroost denkt en hen zoveel als mogelijk probeert te voorzien in hun behoeften, zo zal deze nieuwe partij het overheidshandelen transformeren. Hierbij zal niet geschroomd worden om de salarissen van de regering en haar directeuren en adviseurs, alsook van de assembleeleden en ambassadeurs, te halveren of drastisch te reduceren. Elke vorm van intimidatie, corruptie, regelarij, fraude en verspilling zal moeten plaatsmaken voor rechtszekerheid, transparantie, inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en verhoging van de productiviteit binnen alle sectoren en op alle niveaus. Een ombudsinstituut zal in het leven worden geroepen en de rechtsgang zal worden verbeterd. Elke burger zal moeten ondervinden dat kennis loont, respect afdwingt en eerlijkheid eist, terwijl geld en macht alleen slechts vleierij, afgunst, verraad en/of hersenloos en parasitair gedrag oproepen.
Het buitenlands beleid en de buitenlandse reizen zullen worden afgebouwd en afgestemd zijn op concrete resultaten. Het grondbeleid en de universiteit zullen worden gedepolitiseerd. De eigendomswetgeving zal zodanig worden aangepast dat een ieder die minstens tien jaar op een stukje grond woont ─ zonder interventie van de overheid of eigenaar ─ legaal daarover mag beschikken. Het onderwijscurriculum zal flexibeler worden gemaakt, beroepsopleidingen zullen worden ingevoerd en het bedrijfsleven zal mede hieraan vormgeven, opdat elk burger, jong en oud, zijn of haar aspiraties kan nastreven. Het plegen van investeringen in de landbouw, veeteelt, visserij, mijnbouw, technologie en de logistiek, zodat Suriname haar eigen volk zelfstandig kan voeden, huisvesten, onderhouden en ontwikkelen, zullen als leidraad dienen voor onze economische ontwikkeling. De financieringsmodaliteiten van bankinstellingen zullen dienovereenkomstig worden aangepast. De bestuurlijke decentralisatie zal worden geoptimaliseerd, waarbij districtscommissarissen rechtstreeks zullen worden gekozen, met de wettelijke plicht om jaarlijks via de regering een bestemmingsplan aan De Nationale Assemblee ter goedkeuring aan te bieden. Het DNA-lidmaatschap zal een voltijdse baan worden waarbij nevenpraktijken zijn verboden. De publieke sector zal niet langer concurreren, maar de private sector faciliteren. Hierdoor zal men meer gaan produceren en exporteren in plaats van te importeren.
Door het terugdringen van corruptie en verspilling, de verhoogde (export)productie en productiviteit en de toename van inkomsten en winstbelastingen zullen
• de belastingvrije grens en de belastingtarieven worden verhoogd, waardoor commercialisering van alle parastatale instellingen mogelijk wordt;
• een waardevast minimumloon en AOV worden ingevoerd, alsook vrije geneeskundige behandeling voor een ieder tegen een premie te betalen door een ieder die werkt en
• last but not least, de zorg voor weeskinderen en gehandicapten worden gesubsidieerd.
Bij voldoende belangstelling zal de Verheffende Progressieve Partij aanvangen met het rekruteren van kandidaten voor de kiezerslijsten, in bijzonder van toegewijde jongeren, die gezamenlijk een spiegelbeeld moeten zijn van onze bevolking.
Dr. Roy I. Bhikharie

error: Kopiëren mag niet!