Bonden wachten op reactie president

De twee onderwijsbonden, Bond van Leraren (BvL) en Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols), wachten nog steeds op een antwoord van de president. De twee bonden hebben op 27 januari een brief verzonden naar de president, gezien de gezondheidstoestand van de vicepresident. Marcelino Nerkust, voorzitter van de Fols, zegt nog even te wachten op een reactie. “We hebben bij de gesprekken van vorig jaar ook na lange tijd een reactie gehad van de vicepresident”, zegt hij. Er zijn volgens de bondsvoorzitter wel signalen waaruit blijkt dat een uitnodiging vanuit de kant van de president volgt. De eis van de bonden is een 10 % verhoging op de toelage voor permanente educatie. Wilgo Valies van de BvL geeft aan de rust niet te kunnen garanderen als de bonden ‘op zo een manier worden behandeld’.
Ook de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden bij de Overheidsdienst (BBGO) kijkt uit naar een reactie op de petitie die men massaal had ingediend op 23 januari. De president beloofde begin van deze maand te reageren op de petitie. Bij de BBGO gaat het om de welvaartvastheid van de pensioenen van gewezen ambtenaren en de met hen gelijkgestelde personen. De bond wil dat dit met terugwerking tot januari 2012 wederom door de regering in een staatsbesluit wordt gegarandeerd. Hij staat erop dat de regering alsnog de 10% verhoging van de actief dienende ambtenaren met ingang van januari 2012 laat doorwerken op de pensioenen van de gewezen ambtenaren en de met hen gelijkgestelde personen.
Consuela Raalte

error: Kopiëren mag niet!