DA91 informatieavond te Saramaccapolder

Op woensdag 05 februari j.l. organiseerde DA91 een informatie avond te Leiding 11. Het doel van deze activiteit was de lokale gemeenschap en andere belangstellenden te informeren aangaande de huidige politieke situatie, de beleidsvisie van DA91 evenals van gedachten te wisselen met de aanwezigen aangaande de lokale uitdagingen en noden.
Sprekers op deze informatieavond waren onder andere mevrouw Anita Mahabier-Mohan, DA91 ressortraadslid evenals de ondervoorzitter en voorzitter van DA91. Mw. Mahabier stond stil bij het belang van veiligheid voor weggebruikers, in het bijzonder de kinderen van de omgeving. Het gebrek aan goede, begaanbare en veilige voetpaden langs de verschillende Leidingen is zorgwekkend en riskant. Het ressortraadslid hekelde ook het feit dat er vele beloften worden gedaan, maar er bitter weinig ten goede verbetert voor de lokale gemeenschap. Angelic Alihusain-del Castilho, ondervoorzitter, stond stil bij het belang van corruptiebestrijding voor ontwikkeling met als doel gelijke kansen voor iedereen. Middels cijfermatige berekeningen toonde zij de aanwezigen aan dat met de twee miljoen SRD die naar alle waarschijnlijkheid overgefactureerd is in de gunning bekend als ‘de Surishopping case’ alle Leidingen van voetpaden hadden kunnen zijn voorzien. Het is daarom dat DA91 overtuigd de strijd voert en zal blijven voeren tegen corruptie. Jammer genoeg voldoet de huidige door de regering ingediende anti-corruptiewet aan geen enkel criterium vereist voor daadwerkelijke en succesvolle corruptiebestrijding.
Winston Jessurun, voorzitter, herinnerde de gemeenschap aan het door de partij ingestelde corruptiemeldpunt (http://da91.org/index.php/stop-corruptie ) welke aan een enorme behoefte blijkt te voldoen. De bedoeling van dit meldpunt is de betrokkenheid van de gemeenschap bij corruptiebestrijding te bevorderen. Het huidig beleid van de regering en de ontwikkelingen in de belangrijke sectoren zoals de productie en mijnbouw zijn zeer zorgwekkend. Er zijn vele beloften gemaakt bij het aantreden in 2010 maar daar is er bitter weinig van terecht gekomen. Hoewel de AOV en de AKB zijn verhoogd, iets waar DA91 ook voor pleitte,heeft deze regering het ongedaan gemaakt met de devaluatie en verhoging van de ‘government take’ op brandstof. Er is een beleid van non-transparancy en onvoorspelbaarheid, zoals in de vermindering van de monetaire reserve met een kwart miljoen USD zonder dat duidelijk is waarvoor dat gebruikt is. Ook is het niet duidelijk wanneer de begrotingen behandeld zullen worden. DA91 is voornemens tijdens deze komende begrotingsbehandeling wederom een kritische houding etaleren en opheldering te vragen over het weinig hoopgevend beleid en de vele vermeende frauduleuse handelingen. Een van deze zaken betreft de “Naschoolse Opvang” waarvoor een bedrag van 90 miljoen SRD is uitgetrokken, maar de grote vraag is waar dit geld aan is besteed. Na de toespraken gingen de bestuursleden in op vragen van de aanwezigen die met vele vragen bleken te zitten m.n. aangaande de amnestiewetgeving evenals de recent ingediende ontwerpwet anti-corruptie.
In de komende maanden zal DA91 in alle ressorten van Wanica informatie avonden organiseren met als doel het kontakt met de lokale gemeenschappen te versterken.
DA91 Publiciteitsdienst

error: Kopiëren mag niet!