Chandrikapersad Santokhi: ‘VHP heeft geen moeite met aanpassing van het kiesstelsel’

‘Wij van de VHP hebben geen enkele moeite met de aanpassing van het kiesstelsel, integendeel hebben wij twee jaren geleden een ‘Commissie Kiesstelselwijziging’ in het leven geroepen binnen de VHP om na te gaan welk stelsel het beste zou passen binnen het Surinaamse kiessysteem’, zegt partijvoorzitter van de VHP, Chandrikapersad Santokhi, in gesprek met Dagblad Suriname. Er zijn inmiddels adviezen uitgebracht, die nog besproken worden binnen de structuren van de VHP. ‘Onze visie is dat er sprake moet zijn van een kiesstelsel, dat appelleert aan de rechtvaardigheids-, gelijkwaardigheids- en democratische gevoelens van de totale samenleving’, legt de politieke leider de nadruk op.
Santokhi geeft aan de afgelopen dagen inderdaad gereageerd te hebben op het kiesstelsel, maar zijn reactie hield meer een waarschuwing in, om aandacht te trekken van politiek Suriname en de samenleving voor de plannen van de regering om het kiesstelsel op de valreep te veranderen, als een verrassingsstrategie. Hierbij ontzenuwde hij het volgende. ‘Wij van de VHP hebben informatie van regeringspersonen dat men de aanstaande verkiezing wenst te beïnvloeden, om het resultaat gunstig naar hun toe te beïnvloeden, met name naar de NDP.’
Volgens Santokhi moet beslist niet over het hoofd gezien worden dat de NDP de dreiging van de VHP en de nieuwe combinatie al aanvoelt. Verder is de aanhang van de NDP ook aan het verminderen vanwege het corruptief beleid dat thans wordt gevoerd. De VHP-voorzitter wijst er vooral op dat het streven van de regering erop gericht is om het aantal zetels uit te breiden in bepaalde gebieden en het ‘in combinatie gaan’ naar de verkiezing verbieden. ‘En uiteraard middels het ontwikkelen van verfijnde manipulatietechnieken en methoden, die zij nu aan het ontwikkelen zijn om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden en die naar hun hand te zetten.’
Hiervoor moet er een brede discussie komen in de samenleving, met alle politieke partijen, met alle sociaal maatschappelijke en functionele organisaties om een breed sociaal, maatschappelijk en politiek draagvlak ervoor te krijgen, legt de VHP-topper uit. Maar wat de regering nu aan het doen is, is dat zij in kleine settings onzuivere discussie aan het voeren is, hoe het kiesstelsel zodanig aan te passen en dat zij dat instrument willen inzetten om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden en hun politieke tegenstanders een eerlijke politieke en verkiezingsstrijd te ontnemen. ‘Hun doel is om aan de regeermacht te blijven en doorgaan met hun vernietigend en corruptief beleid, waardoor het volk verder zal verarmen.’
De VHP-voorzitter zegt ook met klem het volgende. ‘Laat ik ook duidelijk zeggen, als reactie op enkele personen, die zich als deskundigen aandienen en reageren in de media over dit onderwerp. Inderdaad is het zo dat de regering en parlement het kiesstelsel kunnen aanpassen. Maar laten zij ook zeggen wat de inzichten zijn van de internationale gemeenschap, met name van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), op het gebied van verkiezingen en het kiesstelsel. En dat is dat je het kiesstelsel wel mag aanpassen in technische en juridische zin om de verkiezingen beter te doen verlopen. Maar voor elke substantiële wijziging, die de verkiezingsuitslag zouden kunnen beïnvloeden, zal je brede consensus moeten krijgen en die wijziging zal pas na de eerst komende verkiezing in werking moeten treden, teneinde alle betrokken politieke partijen en instituten ruimschoots de tijd te geven om zich goed voor te bereiden op de nieuwe wijzigingen en de nieuwe situatie. En juist dat wil deze regering, althans delen van deze regering, niet. Ze willen hun tegenstanders verrassen.’
De VHP-topper doet nogmaals een beroep op de regering om te stoppen met hun mysterieuze praktijken. ‘Laat de regering ophouden met deze besloten, duistere en onzuivere discussie. Wij willen goede en onafhankelijke verkiezingen, goede voorbereiding en uitvoering van de verkiezingen middels onafhankelijke verkiezingsorganen, goede voorlichting, en sterke bewustwording naar de samenleving wat hun ‘stem’ betekent. Veder dat zij met hun stem het verschil zullen laten uitmaken tussen goed bestuur en slecht bestuur, tussen slecht beleid en goed beleid, tussen aanpakken van corruptie en belonen van corruptie, tussen versterken van economische stabiliteit en vernietigen van de economie, tussen veiligheid en onveiligheid, tussen verhogen van welzijn en vergroten van armoede’, aldus Santokhi.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!