Geen wetgeving voor vervanging vicepresident

Assembleelid Harish Monorath vertelt dat het geen probleem hoeft te zijn wanneer de zieke vicepresident de president moet vervangen. Volgens de wet mag de vicepresident de president vervangen in gevallen wanneer die afwezig is en ook in gevallen van ontstentenis. ‘We denken aan gevallen waarbij de president zich in het buitenland bevindt en ook in gevallen waarbij hij ziek is.’ Het feit dat de vicepresident ziek is, hoeft geen hinder voor hem te vormen om zijn taken uit te voeren. Ook is het wettelijk niet geregeld wie het land moet leiden bij afwezigheid van zowel de president als de vicepresident. ‘Ik veronderstel dat bij afwezigheid van zowel de president als de vicepresident van Suriname de spreker van de Raad van Ministers belast zou moeten zijn met de leiding van het land. In dit geval is het de minister van Binnenlandse Zaken’, zei Monorath.
De Grondwet noemt uitdrukkelijk alleen vicepresident als vervanger van de president als die buiten staat is verklaard zijn bevoegdheden uit te oefenen, of indien de president de uitoefening van zijn bevoegdhe¬den tijdelijk heeft neergelegd of indien de president ontbreekt of afwezig is of als er een vervolging tegen de president wordt ingesteld. Er moet misschien breed gediscussieerd worden of er behoefte is aan een tweede vervanger voor de president.
Een maand lang geen RvM
De volksvertegenwoordiger vindt het ook jammer dat er nu ongeveer een maand lang geen ministerraadsvergaderingen zijn gehouden, vooral omdat een aantal belangrijke raadsvoorstellen voor het maken van wetgevingsproducten niet behandeld kunnen worden. Dit zorgt voor vertraging bij verschillende ministeries. Vicepresident Robert Ameerali vervangt president Desi Bouterse, die momenteel in Cuba zit voor de tweede Celac-vergadering. Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken is ook afgereisd naar de ministeriele meeting, die voorafgaat aan deze belangrijke meeting. De regionale vergadering zal zich richten op de huidige problemen, waarmee de regio te kampen heeft en zal proberen oplossingsmodellen hiervoor te zoeken. Enkele van de problemen zijn hongersnood, armoede en sociale ongelijkheden.
De ziekte van de vicepresident is dus duidelijk een hinder bij het uitvoeren van zijn reguliere taken. Waarom het geen hinder is bij de waarneming van de taken van de president is niet echt duidelijk geworden.

error: Kopiëren mag niet!